Zastupitelé v Mladé Boleslavi ve čtvrtek odpoledne schválili rozpočet města na rok 2009, který je koncipován jako vyrovnaný. Počítá s celkovými příjmy přes 850 milionů korun a s celkovými výdaji ve výši přes 850 milionů korun.

Výdaje byly schváleny včetně splátek úvěrů na již dříve realizované stavební akce (například přemostění na Slovance, investice související s výstavbou vysokoškolského areálu na Karmeli, atd.) Splátky těchto úvěrů budou v příštím roce činit celkem téměř 50 milionů korun.

Nejvíce peněz spolknou takzvané provozní výdaje, které jsou plánovány ve výši 606,7 milionu korun. Konkrétně například 25 milionů korun půjde na opravy a údržbu komunikací, 27,3 milionu korun je v plánu na zeleně. 49,4 milionu korun chce dát město do kultury a na památky. Schváleno bylo rovněž 1,9 milionu korun na dotace a granty a suma 160 milionů korun podpoří neziskové organizace typu Semiramis, Linka důvěry SOS atd.

Velký objem peněz plánuje město vložit rovněž do investičních akcí, a to celkem 193,3 milionu korun. 41 milionů korun je připraveno v rámci stavby severovýchodní tangenty, 27 má jít na nové chodníky a komunikace, 14,5 milionu korun půjde do dětských hřišť a veřejných prostranství, 17 milionů korun chce dát vedení města do parkovacích ploch. Dále šest milionů korun je určeno jako spoluúčast na nákup minibusů a 16 milionů na spoluúčast na nákup čtyř autobusů.

Nejzásadnější příjmy město podle předpokladů získá z daní, tedy více než 616 milionů korun. Další miliony do kasy města natečou z kapitálových příjmů, které činí přes 134 milionů korun. Tyto peníze hodlá město získat z prodeje pozemků na Hejtmánce a bytů v Zalužanské ulici.

Dalších 75 milionů korun město získá z dotací státu na činnost obcí. Další dotace na investiční akce ale Mladá Boleslav ještě může získat. Do rozpočtu by je ovšem zařadila až v průběhu roku. V rozpočtu se rovněž počítá s výnosy z podnikatelské činnosti ve výši 14, 8 milionu korun a náklady ve výši 7 milionů korun.

„Vzhledem k celosvětovému zpomalení ekonomiky, které se dotklo mimo jiné stavebnictví a automobilového prů〜myslu, je zřejmé, že město bude muset přehodnotit ceny a další podmínky při prodejích pozemků v majetku města,“ uvedl Adolf Beznoska (ODS), náměstek primátora pro ekonomiku. „Chceme vytvořit podmínky, aby k nám mířilo více podnikatelů, a to hlavně firmy, které nejsou napojené na automobilový průmysl,“ řekl Beznoska.
Komunisté ve čtvrtek slovy svého zastupitele Karla Skály kritizovali růst výdajů z městského rozpočtu. „Nárůst výdajů nelze brát v absolutním čísle, protože to jsou výdaje, které jsou nezbytné. Velmi tlačíme na snižování provozních nákladů, ale musíme provést zásadní změny v údržbě zeleně, investujeme do městské policie atd,“ reagoval Beznoska.