Pro jedny kontroverzní, pro jiné výjimečný.

Relativně mladý ředitel Základní školy Debř Štefan Klíma dokáže rozdělit veřejnost.

Povedlo se mu to už několikrát. Například před pár lety, když jej rozhořčená část učitelského sboru obvinila ze šikany a hrozila výpovědí. Velká část veřejnosti ale nakonec došla k tomu, že Klíma vede školu po svém a staví výjimečnost výuky, více kreativity a kvalitní vzdělání nadevše. Škola se stala tak výjimečnou, že sem své ratolesti záměrně dávají i rodiče z Mladé Boleslavi.

„Zhodnotil jsem majetek školy, díky nám má vlastní bazén a představuje výjimečné školské zařízení. Místo vděku mi však vedení města hází klacky pod nohy,“ tak se teď asi Klíma cítí.

Pane řediteli, je pravda, že rezignujete na svoji funkci?

Na to se mi velmi těžko odpovídá. Setkal jsem se s agresivním jednáním ze strany Magistrátu města Mladá Boleslav a už dál nemohu v takových podmínkách pracovat. Rozhodl jsem se proto rezignovat na svoji pozici.

To je ostré obvinění, můžete být konkrétní? Co myslíte tím agresivním jednáním magistrátu?

30. prosince 2008 jsem byl předvolán k náměstku primátora Janu Smutnému, který mi sdělil, že jsem se dopustil „závažných“ pochybení ve své práci a že mě za to magistrát ztrestá. Řekl, že je velká nespokojenost s mojí prací. Rozhodl jsem se, že za těchto podmínek ve škole pracovat dále nechci a nemohu.

Co konkrétně vám vytýkali?

V květnu loňského roku proběhl audit, který shledal nedostatky v práci naší účetní. My jsme na to zareagovali. Já se domnívám, že práce ředitele je právě o tom, že v případě, kdy zjistí nedostatky, tak je odstraní a zařídí, aby se neopakovaly. Takže jsme přijali novou účetní, všechny nedostatky byly postupně odstraněny.

To se týkalo peněz ve školním fondu kultury?

Ano, týká se to FKSP, kdy Česká školní inspekce po první kontrole tvrdila, že jsme použili nějaké peníze na jiné účely. My jsme tvrdili i prokázali, a inspekce to uznala, že ty peníze dodnes leží na účtu. Ještě dnes peníze na účtu jsou a zásadně nemohly být použity na jiné účely. Také později byla tato údajná chyba zcela vyvrácena.

To byly chyby v účetnictví. Jenže tohle přece nebyla jediná kontrola, která zde odhalila chyby?

V září se nám ozvala Česká školní inspekce a přišla další kontrola, která zpracovala protokol. S výsledky kontroly jsme zásadně nesouhlasili, protože se tam vyskytovaly nesmysly, a podali jsme proti protokolu námitky k ústředí České školní inspekce. Ta naše námitky prověřila a konstatovala, že jsou oprávněné, tedy že těch chyb jsme se nedopustili. Přesto v odůvodnění toho, co všechno dělám špatně a proč jsem byl potrestán, jsou tyto vyvrácené chyby opět uváděny.

Prosím, buďte konkrétní, jaké chyby zjistila inspekce?

To já vám klidně řeknu. Oni zjistili, že nám chyběla tři pořadová čísla v knize úrazů, že nemáme ve výroční zprávě číslo oboru, že naše paní kuchařky nebyly prokazatelně seznámeny se školním řádem, který visí na chodbě, jen pod ním prostě nebyly podepsány. Takové malicherné chybičky to byly. Ale když inspekce přijde ze dne na den, tak si samozřejmě nemáte šanci projít všechnu dokumentaci. Ostatní drobné chyby se ukázaly jako neoprávněné. Standardní postup je, že přijdou třeba čtrnáct dnů po oznámení. Pak si takové nesmyslné drobnosti v dokumentaci dáte včas do pořádku.

Které chyby jsou z vašeho pohledu nejzávažnější?

Asi nejzávažnějším pochybením je, že jsme proplatili dvě přesčasové hodiny místo v prosinci v lednu. Nicméně to byly státní peníze, tak to projednal krajský úřad, který konstatoval, že tento nedostatek nepovažuje za závažný a informoval nás, že ani tyto dvě hodiny nebudeme muset hradit. Došlo k tomu v prosinci, kdy se uzavírá docházka dříve a nebylo možné do toho zahrnout dvě hodiny suplování.

A jak se to vyvíjelo dál?

Ve zdůvodnění nedostatků, které jsem obdržel později, se bohužel zcela nepochopitelně opět objevily tyto body z prvního protokolu inspekce, kterých jsem se takto prokazatelně nedopustil. Sdělil jsem proto panu náměstkovi Smutnému, že s potrestáním nesouhlasím. Uznávám, že jsem se dopustil nějakých chyb, ale většina z nich byla v účetnictví a udělala je účetní. Řečnická otázka: Když třeba zrovna pan náměstek Smutný měl asi před rokem kauzu zimní stadion, kdy rozhodl o předčasném vyplacení milionů korun bez souhlasu zastupitelstva, jestli za to byl také potrestán, třeba radou města? Přijde mi to na stejné úrovni s tím rozdílem, že tady se bavíme o osmi stovkách korun.

Mohl jste chybám nějak zabránit?

Přímo auditorky řekly, že jsme chyby sami nikdy nemohli odhalit a na to máme svědky. Ony řekly, že právě od toho je ten audit. Nechyběly žádné finanční prostředky, co se nakoupilo, to se zaplatilo a zaúčtovalo. Účetní ale některé věci uvedla přes určité podúčty, což byla chyba. My jsme ji přitom zajistili školení a platili jsme jí paní účetní z jiné školy, aby jí radila. Stejně tam měla nedostatky. Nová účetní opravy udělala a při druhém kontrolním auditu teď v březnu bylo zjištěno, že je všechno v pořádku. Nikdy tady nebylo nehospodárné nakládání s penězi. Já přece nemohu za to, že účetní to udělala špatně, nebo že byla lajdák. Podívejte se, jak ta škola vypadá, je skvělá a nic tu nechybí.

Vy víte, že jste nic neudělal a město údajně deklarovalo, že vám vaše osobní ohodnocení vrátí. Stojí za vámi rodiče i s peticí a podporují vás. Nerozmyslíte si odchod?

Podívejte, ve čtvrtek jsem byl na městské radě, kde mi opět bylo sděleno, že není spokojenost s mojí prací. Na základě toho, že není město s mojí prací spokojeno, prostě nemůžu dál fungovat jako ředitel školy, protože lépe tady pracovat nejde. Bylo mi řečeno, že dál potrvají sankce vůči mně. Kdybych se tady na hlavu stavěl, tak se to na úřadu líbit nebude. Tady už bylo tolik kontrol, co na všech školách ve městě dohromady. Každá taková kontrola vyvolává paniku u zaměstnanců.

Čekal jste, že se za vás takto postaví rodiče?

Vůbec jsem netušil, co to vyvolá. Řekl jsem rodičům, že jsem plně rozhodnut odejít a že to se mnou nic neudělá. Chtěl jsem odejít v klidu, nechtěl jsem žádnou publicitu. Pokud by však petice se zřizovatelem školy hnula, tak jsem ochoten vstoupit do jednání, za jakých okolností bych tu rezignaci stáhnul. Podmínka je jediná, že už dají Debři pokoj.