Město Mladá Boleslav začíná razantně bojovat s hrozící a sílící finanční krizí, která se dotýká zejména automobilového průmyslu, a tedy i našeho města. Pozitivní také je, že politici přešli od slibů k opravdovým činům.

„Rada města Mladá Boleslav ve čtvrtek odsouhlasila zřízení Fondu pro poskytování pomoci občanům Mladé Boleslavi, postiženým ekonomickou krizí, do kterého by město vložilo 10 milionů korun,“ řekl Deníku náměstek primátora Adolf Beznoska.

Zřízení fondu ještě musí projednat 29. ledna zastupitelstvo. Podle navrženého modelu by město žadatelům, kteří splní požadované podmínky, pomohlo se splátkami hypoték a případně i školného za studující děti, a to až do výše 200 tisíc korun na jednu rodinu z Mladé Boleslavi.

„Tato forma pomoci města je cíleně směřována na rodiny,“ řekl Beznoska, jenž má na starosti ekonomiku města. Z fondu budou podle Beznosky poskytovány překlenovací bezúročné půjčky s lhůtou splatnosti maximálně tři roky, a to lidem, kteří v důsledku hospodářského útlumu přišli po 1. 1. 2009 o zaměstnání, jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce a nejsou majetkově zajištěni.

Půjčku bude možné poskytnout maximálně do výše 200 tisíc korun na jednu rodinu a je určena pouze na placení závazků souvisejících s bydlením (hypotéka, úvěr po stavebním spoření) nebo na placení školného s limitem 26 let věku studujícího. Město tak neposkytne klasickou půjčku na cokoliv, ale pouze bude platit po určitý čas za člověka v krizi hypotéku nebo školné jeho dětí. Spekulanti, kteří se radovali, že od města získají klasickou půjčku bez úroku a utratí ji za cokoliv, nebo s ní splatí již jiné dluhy, tak mají smůlu.

Značné omezení znamená také fakt, že při maximálních půjčkách si bude moci půjčit jen 50 lidí. Pokud by však krize byla opravdu silná, zváží město uvolnění dalších peněz, které podle Beznosky plynou z fondu rezerv. „Tento fond jsme oproti předchozímu vedení města dokázali zvýšit z 19 na 54 milionů korun,“ uvedl Beznoska.

Další podmínkou půjčky je trvalý pobyt obou manželů v Mladé Boleslavi. Městská rada navrhuje, aby mohla v mimořádných případech poskytnout ještě půjčku žadatelům i za jiných okolností.

O možnostech a podmínkách této bezúročné půjčky se mohou lidé dozvědět v připravovaném krizovém centru, které by mělo začít pracovat po 1. únoru v prostorách magistrátu - se samostatným vchodem z podloubí u budovy na Staroměstském náměstí s vyhlídkovou věží.

V praxi ovšem žadatelé po splnění přesně definovaných podmínek nedostanou peníze na ruku v hotovosti. Náměstek Beznoska uvedl, že město s takovým žadatelem sepíše dohodu, na jejímž základě za něho převezme závazky, které vyplývají ze splátek hypoték či školného. Město poté bude tyto závazky za klienta platit do již zmíněné výše, maximálně až do chvíle, kdy jeden či oba manželé získají nové zaměstnání.

„Půjčka by byla bezúročná, splácet by se měla začít 12 měsíců po prvním čerpání, doba splácení je navržena na 36 měsíců,“ upřesnil náměstek.