Cyklus přednášek na téma Zdravý životní styl se v Mladé Boleslavi uskuteční od 5. října do 3. listopadu.

Projekt je zaměřen na osvětovou činnost, která má napomáhat k dosažení co nejvyšší úrovně tělesného a duševního zdraví, především seniorů, na základě zásad zdravé výživy, preventivní medicíny a zdravého životního stylu.

„Cílovou skupinou jsou senioři - ženy i muži, případně občané předdůchodového věku, které bychom chtěli motivovat ke změně životních návyků, osvojování zásad zdravého životního stylu ve všech oblastech.

Poskytování informací, odpovídající současné úrovni poznatků a možnostem, je jednou z cest, jak upozornit seniory, aby se zamysleli nad svým životním stylem a využili nabízených možností,“ řekla o projektu Milada Remešová, předsedkyně Českého svazu žen Kosmonosy, který celý projekt organizuje.

Přednášky se uskuteční vždy od 15 do 16 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou (2. patro, přístup výtahem na pravé straně, Na Radouči 1081) v Mladé Boleslavi.

V úterý 6. října od 15 hodin je na programu přednáška I. Kopecké na téma Posílení imunity a relaxační cvičení.

O týden později, tedy v úterý 13. října, se návštěvníci přednášky R. Nekolové dozví o umění komunikace, vztazích v rodině a okolí a ženské taktice.

Poslední podzimní přednáška cyklu Zdravý životní styl bude na téma Bydlení a bezpečí seniorů, prevence úrazů. Ta se uskuteční v úterý 3. listopadu.

Vstupné na všechny besedy je deset korun.