Politici v Mladé Boleslavi odmítli prodej dalších bytů do soukromých rukou podnikatele Tibora Potora. „Rada města ve čtvrtek jednohlasně zamítla požadavek soukromého investora na odkoupení 122 bytů obydlených nájemníky v bytovém domě v Havlíčkově ulici ve vchodě s číslem popisným 887,“ řekl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.

Nwelati na tiskové konferenci dokonce prohlásil, že rada prodej kategoricky odmítá a nehodlá se dopustit stejné chyby, jakou už město udělalo minule, kdy byly dva další sousedící objekty prodány podnikatelům s cílem vyřešit problémy s některými místními nepřizpůsobivými obyvateli. Problémy s nepřizpůsobivými nájemníky se tím podle primátora nevyřešily.

Tento záměr musí ovšem ještě projednat zastupitelstvo. „V každém případě předpokládám, že celá koalice na zastupitelstvu bude hlasovat proti, protože po zkušenostech s lidmi, kteří tam bydlí, není možné prodávat vchody i s nájemníky,“ řekl primátor.

Pro tehdejší prodej bytů ovšem hlasovaly napříč politickým spektrem téměř všechny politické strany v minulém zastupitelstvu.

V objektu je hodně neplatičů, ale to není podle primátora důvod, aby město tento objekt prodávalo a pouze tak přesouvalo problém na někoho jiného. „Třicet procent nájemníků nám dluží. Přesnou výši dluhů ale v tomto okamžiku nevím,“ potvrzuje údaje o neplatičích náměstek primátora Adolf Beznoska.

Podle názoru vedení města jsou přetrvávající problémy s nájemníky v obou objektech, které byly v minulém volebním období prodány soukromým podnikatelům.

Bývalé vedení města odůvodnilo předchozí prodeje právě tím, že jejich provoz je pro město nevýhodný, že v nich bydlí řada problematických nájemníků a neplatičů nájemného, o které se postarají lépe noví vlastníci. To se však podle primátora nestalo.

„Je to problém náš, my ho musíme řešit a také ho řešíme. Jsou tam vedeny soudní spory s lidmi, kteří neplatí a pokud nebudou platit dále, tak je hodláme vystěhovat a nabídnout ty byty slušným lidem, kteří se budou chovat normálně a řešit své závazky,“ řekl primátor. Dodal přitom, že nájemníkům, kteří své závazky neuhradí, bude hrozit vystěhování.

Upřesnil, že problémy s nájemníky jsou ve všech třech objektech v této lokalitě. V případě objektů prodaných soukromým majitelům město situaci s nájemníky ovlivňovat nemůže, ale právě na toto místo se nepřetržitě zaměřuje městská policie.