O tématu domácího násilí se mluví stále častěji. Jeho oběti jsou po celém světě. Domácí násilí je věc, která život oběti zcela obrátí naruby. Pro někoho je toto téma tabu, někdo před ním zavírá oči, jiní mají odvahu a jdou „s kůží na trh“. V každém případě je nutné, aby se před obětmi nikde nezavíraly dveře a vždy jim byla poskytnuta pomoc.

Oběti domácího násilí z Mladoboleslavska a Mnichovohradišťska budou mít k dispozici efektivnější odbornou pomoc nežli dříve. Zákon o sociálních službách totiž umožňuje zřídit sociální službu přímo pro tyto účely. Jedná se o intervenční centrum, a to zatím v regionu chybělo.

Martina Brzobohatá, ředitelka organizace Jekhetani Luma – Společný Svět k nové službě řekla: „Lidé ohrožení domácím násilím tak vyhledávali pomoc v jiných službách, nebo museli cestovat za hranice regionu. Intervenční centrum Mladá Boleslav proto zřizuje naše občanské sdružení.“

Pomoc je poskytována zdarma. Na konzultace je možné se objednat na telefonním čísle 774 607 840 ve všedních dnech od 9 do 15 hodin. Sídlo Intervenčního centra je stejné jako Sociální poradny Mladá Boleslav, tedy Erbenova 790, Mladá Boleslav.

Martina Brzobohatá dále uvedla: „Obětem domácího násilí jsme zatím poskytovali pomoc v rámci sociální služby Odborné sociální poradenství. V loňském roce jsme pomohli jedné ženě a jednomu muži dosáhnout toho, že násilník musel na základě rozhodnutí soudu domácnost opustit. Byla to premiéra pro nás i pro Okresní soud v Mladé Boleslavi. Lidé s tímto problémem se na nás obrací průběžně. Práce na těchto případech rámec poradenství přesahuje v několika směrech, takže jsme se rozhodli tuto činnost oddělit od jiných i oficiálně.“

Vznik centra přinese například povinnost Policie ČR (z regionu) písemně nové Intervenční centrum informovat o provedených vykázáních z domácnosti. Povinností centra pak bude nabídnout do osmačtyřiceti hodin oběti příslušnou pomoc. „Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy, doplnila Brzobohatá.

Pomoc Intervenčního centra může být poskytnuta i na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se Intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Kromě pomoci poskytnuté v nově vzniklém centru je klientům zprostředkována také další návazná pomoc, například psychologická. „V tomto směru již delší dobu dobře spolupracujeme například s Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Mladé Boleslavi. V případě potřeby zajišťujeme též konzultace s právníkem a zprostředkování služeb advokáta,“ dodala Martina Brzobohatá.