Vedení města Mladá Boleslav plánuje, že si vezme dva poměrně vysoké úvěry. Částečně se tak zvýši zadlužení města Mladá Boleslav, což se zejména od pravicového vedení města neočekávalo.

Politici ovšem tvrdí, že další dluh má svůj důvod a přispěje k rozvoji města i k lepšímu životu občanů. Jeden z úvěru na 72 milionů korun je určen na pokrytí investičních akcí na roky 2009 až 2010 v závislosti na rychlosti stavebních prací. Na tyto plánované investice město získá, nebo již získalo různé dotace z Evropské unie či od státu.

Sídliště, cyklostezka bazén i toalety

„Patří sem například revitalizace severního sídliště v lokalitě kolem Nového parku, obnova Ptácké ulice – v jižní části od hradu k technologickému centru, výstavba cyklostezky na třídě Václava Klementa, druhá etapa odkanalizování Debře, což je sdružená akce,“ řekl Boleslavskému deníku náměstek primátora Adolf Beznoska (ODS).

Další úvěr ve výši 44 milionů korun by byl určen na akce mimo již schválený rozpočet a na něž by měst zjevně nemělo jiné dotace. Jedná se o cca 15 milionů korun na řešení nedostatku veřejných toalet. Část peněz má jít i na start stavby krytého bazénu, jehož stavba začne v první polovině roku, dopravní hřiště pro děti a fasádu Sboru českých bratří v historickém jádru Mladé Boleslavi.

Opozice: Město hospodaří špatně

K záměru dalších půjček města se ihned kriticky vyjádřila opozice. Podle ní je další zadlužování města nepřípustné. „Město zjevně hospodaří špatně. V okamžiku, kdy na jedné straně město prodává výnosný městský majetek, se na straně druhé zadlužuje pomocí drahých úvěrů. Podle nás jsou to jen populistické kroky vedení města realizovat některé investice a postavit si na tom reklamu, bez uvážení toho, kdo tyto dluhy v budoucnu zaplatí,“ reagoval opoziční zastupitel Robin Povšík (ČSSD).

Podle něho se město málo snaží získat více peněz z dotačních fondů. „Vedení města dostatečně nevyužívá možností získat peníze z veřejných zdrojů a raději se zadlužuje,“ kritizuje zastupitel.

Beznoska kritiku zcela odmítá

Náměstek Beznoska ovšem kritiku nepřipouští. Doba čerpání plánovaných úvěrů, o nichž bude teprve jednat zastupitelstvo, by byla zhruba dva roky se splatností deset let. Úvěrová služba města se zvýší z 8 na cca 10 procent. „To je zanedbatelná hodnota. Naše město je schopno podle odborníků při současné finanční situaci přijmout úvěr až půl miliardy korun,“ sdělil Beznoska.

Města se podle náměstka k úvěrům dostávají velmi dobře i v současné finanční krizi. „Očekávám, že dostaneme velmi dobrý úvěr s velmi výhodnými podmínkami,“ odmítá Beznoska, že by byla půjčka nevýhodná.

Letos Mladá Boleslav splatí již minulé úvěry ve výši cca 50 milionů korun. Letos daňoví poplatníci v Boleslavi splácí úvěr na přemostění Slovanky ve výši přes 39 milionů, dále jsou to splátky na práce spojené s vysokoškolským areálem Na Karmeli i další akce. Celkem letos město splatí asi 48 milionů korun.