Pomoc rodičům, kterým jejich partner brání ve styku s dítětem, poskytuje organizace Jekhetani Luma – Společný Svět z Mladé Boleslavi. Ředitelka sdružení Martina Brzobohatá k věci řekla: „V této sociální službě máme nyní několik volných míst, takže můžeme nabrat nové klienty.“


Služby mohou například využít lidé, kterým po rozchodu brání druhý rodič ve styku s jejich dítětem. To se stává poměrně často v době kolem rozvodu nebo rozchodu. Klient se nejprve dozví, jaká má práva a povinnosti včetně možností řešení. Je možné zorganizovat společné setkání obou partnerů v poradně, tedy v neutrálním prostředí. Cílem je dosáhnout dohody. Je možné také rodiče, jenž si jde vyzvednout nebo navštívit dítě, doprovodit a napomoci tak tomu, aby setkání proběhlo v klidu.


Pokud je nutné se soudit, i zde může služba pomoci, například sepsáním návrhu, doprovodu k soudu nebo zprostředkování právní pomoci.
Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je určena rodičům, kteří mají dítě v ústavní péči a chtějí je získat zpět domů, a také těm, jimž odebrání dítěte do ústavu hrozí.


Počet klientů, které může občanské sdružení přijmout, nelze podle Martiny Brzobohaté přesně stanovit. „Spolupráce s klienty může být různě dlouhá a může se velice lišit v objemu, případ od případu. Hranicí je kapacita služby, což je v současné době jeden den v týdnu.“


V loňském roce, kdy byla tato služba zavedena, ji využilo deset klientů. Na každého z nich připadlo v průměru deset kontaktů, což je například konzultace v poradně či u klienta doma, jednání s další organizací, doprovod na úřad či k poskytovateli jiné služby a podobně.


Organizace má v plánu více spolupracovat se sociálními odbory úřadů v regionu. „Oslovili jsme vedoucí oddělení prevence tohoto odboru v Mladé Boleslavi Martinu Čerepušťákovou a vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Věru Palounkouvou. Domluvili jsme se na společném setkání. Rádi bychom získali jejich názor, tipy, na co se v aktivitách služby zaměřit. Také bychom chtěli lépe proniknout s nabídkou této služby k potřebným rodinám. Jde například o rodiny, které by využitím naší služby lépe zvládly buď krizovou životní situaci, nebo by mohly získat novou dovednost, související s péčí o dítě.


To může být třeba vedení rodinného rozpočtu, dovednost uvařit levné a zdravé jídlo a podobně. Zde bych ráda připomněla, že se jedná o sociální službu, jež vychází z dobrovolné spolupráci s uživatelem. Potenciální klient se tedy na úřadu o naší službě může dozvědět, ale nelze mu ji nijak vnucovat. Nám jde právě o to, aby se více rodin o službě vůbec, a pokud možno i včas, dozvědělo,“ doplnila ředitelka sdružení Martina Brzobohatá.


Jekhetani Luma – Společný Svět poskytuje sociální služby zdarma. Zájemci se mohou objednat na konzultaci na tel. 774 607 840 nebo 777 107 950.
Sružení sídlí v Erbenově ulici (za kavárnou Perlex, vedle areálu mateřské školy).