Nejen ženy, ale i jeden muž využil služby Intervenčního centra Mladá Boleslav, které je zaměřeno na pomoc obětem domácího násilí.

Hlavní pomoc podle vedoucí centra, Martiny Brzobohaté, spočívá v emocionální podpoře. „Naši pomoc přizpůsobíme podle dané situace oběti. Zejména společně sepisujeme návrhy k soudu.“

Organizace totiž spolupracuje přímo s policií, která každé vykázání násilníka nahlásí a centrum tak může rychle oběť kontaktovat a nabídnout jí odbornou komplexní pomoc.

„Policie může násilníka vykázat z obydlí maximálně na deset dní. Pokud chceme oběť uchránit, podáme společně návrh na předběžné opatření a soud tak zákaz návratu do společného obydlí může prodloužit až na měsíc, v další fázi až na rok. V té době má násilník zákaz oběť jakýmkoliv způsobem kontaktovat nebo ji navštěvovat,“ doplnila Brzobohatá.

Další věc, ve které centrum nabízí pomocnou ruku, je doporučení nejrůznější opatření.

„Pokud si oběť uvědomuje svoji tíživou situaci, je důležité, aby byla připravena k rychlému jednání. Například musí mít schované své doklady a v telefonu mít uložená důležitá telefonní čísla. Lidé si ve stresu třeba na číslo policie nejsou schopni vůbec vzpomenout.“

Intervenční centrum oběti násilí provází takzvanou první fází, kdy nabízí emocionální podporu. Odborné psychologické terapie jsou už v kompetenci jiných odborníků.

Intervenční centrum Mladá Boleslav pro oběti domácího násilí eviduje nárůst žadatelů o pomoc. Od 1. dubna loňského roku, kdy tato služba začala být poskytována, boleslavská policie vykázala ze společného obydlí tři násilníky.

„Do konce roku 2009 jsme pracovali celkem s jedenácti klienty, přičemž na každého z nich připadlo průměrně osmnáct intervencí. Letos policie vykázala dva násilníky, a pracujeme již s šesti oběťmi domácího násilí. Jedná se o násilí páchané většinou muži na ženách či partnerkách, ale i mezi dalšími příbuznými, například zletilým dítětem na rodičích. V jednom případě byl obětí muž,“ uvedla Martina Brzobohatá.

K využití této bezplatné služby však policejní vykázání není podmínkou. Požádat o službu může každý, kdo je nebo se cítí být ohrožen domácím násilím na telefonním čísle 774 607 840.