Rodiny s malými dětmi budou mít zase o velkou starost méně. Odpadnou jim komplikace spojené s umísťováním dětí do školky. Prostory pro novou mateřskou školku, které vznikly nadstavbou na dům obecního úřadu v Hrdložezích, jsou již dobudovány a připraveny. Devatenáctého ledna se konala jejich kolaudace.

V těchto dnech již obec hledá ředitelku či ředitele do nové školky.Na jaře si budou moci všichni školku prohlédnout a zároveň je naplánován zápis dětí. „Připravujeme Den otevřených dveří, pokud nenastane nějaká změna, měl by se konat v sobotu, 17. března. Následně po něm by se měl konat i zápis do mateřské školky. První žáci nastoupí do nově vybudované školky 3. září,“ říká starosta Petr Hejl.

Obec ke školce samotné chce zvelebit také kus zahrady, která se nachází pod budovou úřadu ze zadní strany. Již nyní obec ze zahrady vykácela některé stromy. Konečné podoby se zahrada dočká v průběhu letošního roku.

Ještě před fungováním školky čeká budovu oprava spodní části domu, chystá se oprava fasády, zbudování chodníků a také přilehlého parkoviště, které ocení rodiče, kteří své děti budou vozit do školky autem. „Momentálně je nová školka koncipována pro dvacet čtyři míst. Podle našich propočtů, by tato kapacita měla být pro obec Hrdlořezy dostačující,“ uvedl starosta Hejl.

Starosta se ale také do budoucna nebrání tomu, aby do školky docházely děti ze vzdálenějších míst, pokud o to rodiče projeví zájem a za předpokladu, že kapacita pokryje potřeby místních dětí. Vybudování nové školky, včetně oprav úřadu, stojí obec více než osm miliónů korun. Z toho přes šest miliónů získala obec z krajských fondů. „Kraji velice děkuji, bez nich bychom novou školku vybudovat opravdu nemohli,” dodává starosta Hrdlořez Petr Hejl.