Materiální pomoc v podobě trvanlivých potravin, dezinfekčních prostředků, hygienických potřeb a čisticích prostředků, obvazových materiálů, kvalitních přikrývek a termopodložek je možné přinášet každý den od 9 do 17 hodin do hotelu Věnec na Staroměstském náměstí.

Potraviny by měly mít delší dobu trvanlivosti. Zcela nevhodné je nosit například zmražené a další potraviny, které by při delším skladování mohly podlehnout zkáze.

Oblečení je potřeba přinášet čisté a pevné.

Peníze je možné posílat na číslo účtu 107-621181/0100, variabilní symbol 1111.

Vybrané peníze budou použity na nákup humanitárních prostředků pro obyvatele Ukrajiny, zasažené válečným konfliktem.