Už zítra, ve čtvrtek 25.dubna od 19 hodin vystoupí v Městském divadle barytonista Jiří Brückler a sopranistka Barbora Brücklerová s klavírní spoluprací Kataríny Bachmannové. Jiří Brückler (*1984) je liberecký rodák a se zpěvem začal v několika dětských pěveckých sborech. Absolvoval Pražskou konzervatoř a od roku 2008 pokračuje ve studiu na AMU u profesora Romana Janála. S úspěchem se zúčastnil několika pěveckých soutěží a již od studií hostoval ve Státní opeře Praha.

V Národním divadle v Brně zpívá roli Hraběte Almavivy v Mozartově Figarově svatbě, Pinga v PuccinihoTurandot a Dona Pedra v operetě Perikola J.Offenbacha. V srpna 2011 ztvárnil Silvia v opeře Komedianti R.Leoncavalla pro Mezinárodní hudební festival Český Krumlov na otáčivém hledišti po boku Josého Cury v roli Canja.

Od sezony 2011-12 je sólistou Státní opery Praha a Národního divadla v Praze. Zpívá zde role jako Ping (Turandot), Henry Cuffe v opeře Gloriana (B.Britten), Silvio v Komediantech a nově také Hraběte Almavivu.
V srpnu 2012 se na MHF Český Krumlov představil jako Marullo v opeře Rigoletto a opět s José Curou jako Silvio v opeře Komedianti.V lednu 2013 byl v roli Hraběte Almavivy na turné po Japonsku s Národním divadlem Praha, pro které nyní připravuje  Markýze Rodriga v Donu Carlosovi.

Barbora Brücklerová se narodila ve Vysokém Mýtě, kde začínala v místním dětském sboru. Klasický zpěv studovala na Pražské konzervatoři i AMU. Absolvovala stáže proslulých pedagogů. Trvale působí v operním sboru Národního divadla Praha a spolupracuje s Komorní operou Praha. S Netradičním operním studiem N.O.S. vystoupila 25. června minulého roku v premiéře opery Divadlo za branou od Bohuslava Martinů jako Kolombina. Věnuje se koncertní a pedagogické činnosti.

Katarína Bachmannová po absolutoriu Státní konzervatoře v Košicích působila od roku 1972 jako korepetitorka ve Východoslovenském divadle. Od roku 1995 se stala hlavní korepetitorkou Státní opery Praha a Národního divadla. V Mnichově Hradišti již klavírně spolupracovala se Štefanem Margitou a manžely Horákovými. Na 323. abonentním koncertu mnichovohradišťského KPH manželé Jiří a Barbora Brücklerovi v prvé části programu večera přednesou árie z oratorií Theodora a Samson Georga Fridricha Händela a výběr písní Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.
 

O přestávce zazpívají árie z oper Dalibor, Dvě vdovy a Čertova stěna Bedřicha Smetany, Dvořákova Jakobína a Verdiho Sicilských nešpor a Don Carlo. Koncertní večer se uskuteční s podporou brněnské Nadace Leoše Janáčka.