Dvoutisícová obec na Mladoboleslavsku má na rok 2011 naplánovánu řadu investičních akcí. A rozhodně se nejedné o malé sumy – pomoci zvelebit Luštěnice by měly miliony korun.

Tím hlavním úkolem, který před místními stojí, je rekonstrukce chodníků v Boleslavské ulici podél silnice I. třídy. Ta byla spolu s veřejným osvětlením vyspravena nedávno, chodníky - místy v doslova dezolátním stavu - však stále celému místu nedělají nejlepší vizitku a nový povrch potřebují doslova jako sůl.

Tak jako v legendární pohádce nebylo bílé ochucovadlo zrovna nejlevnějším artiklem, ani rekonstrukce nebude laciná. „Je to největší akce letošního roku, zažádali jsme o téměř deset milionů korun z Fondu rozvoje měst a obcí,“ říká místostarosta Luštěnic Roman Prchlík s tím, že sami Luštěničtí by ze své kasy přispěli cca sedmi procenty.

„Chodníky budou opraveny včetně nájezdů k jednotlivým domům, upraven bude také prostor před školou, poštou či sokolovnou,“ dodává Prchlík a doufá, že Středočeský kraj dotaci bez průtahů poskytne. Letopočet s dvěma jedničkami by se také měl stát další etapou v životě těch nejmenších – obec chystá rozšíření mateřské školy o celý jeden pavilon, čímž zvýší její kapacitu o 25 míst na celkových devadesát. Velkou rekonstrukcí projde i stávající budova, která má svá nejlepší léta dávno za sebou.

„Ještě před prázdninami bychom chtěli spustit zkušební provoz a od září pak bude školka s rozšířenou kapacitou sloužit naplno,“ upřesňuje Roman Prchlík. Investice ve výši cca 4 – 5 milionů korun je zahrnuta do několika let a kromě samotné renovace objektu se počítá i s investicí do zařízení školky, hračky nevyjímaje.

O člověka se tak v Luštěnicích starají od kolébky po hrob – a to doslova, neboť navýšení kapacity hřbitova je další z met, jež si místní vytyčili.

Aby se na pravdu Boží nedostal nikdo dříve, než je nutné, instaluje obec na silnice bezpečnostní prvky – např. retardéry u obytných zón nebo měřič rychlosti, který by měl donutit řidiče sundat nohu z plynu.

Není to málo úkolů, které rok 2011 obci Luštěnice přináší. „Uvidíme, co se nakonec bude realizovat,“ trefně poznamenává místostarosta. Doufejme, že minimálně drtivá většina nápadů nezůstane ve fázi pouhého projektu.