Jediná dostatečně velká lokalita, která svou atraktivitou a polohou může nabídnout prostor, kam by se mohlo město Bakov dále rozvíjet, leží v sousedství silnice druhé třídy vedoucí z Kosmonos do Mnichova Hradiště. Aktuálně se jí zabývá již páté vedení města. Podaří se konečně dosáhnout kompromisu a začít zde připravovat výstavbu? Vše bude záležet na spolupráci majitelů pozemků.

„Každé vedení města projekt posunulo o kus dál. Přesto se celá věc řeší již zhruba od roku 2000, což samo o sobě svědčí o tom, že se nejedná o jednoduchou záležitost. Nyní se v této věci ale moc aktivit nedělo, což se snažíme změnit. Ostatně rozpohybování této lokality měly ve svých volebních programech téměř všechny politické strany a uskupení," připomíná starosta Radim Šimáně.

Na Výsluní by mohlo vyrůst zhruba 100 rodinných domů, s nimiž počítá územní studie vypracovaná v roce 2012 a zveřejněná na internetových stránkách města. Problém je, že stavební pozemky jsou ve vlastnictví fyzických osob a pozemky určené pro výstavbu budoucích komunikací patří městu. To například výrazně komplikuje možnost, aby se plošné výstavby Výsluní ujala některá developerská firma.

Po sérii jednání za tímto účelem vzniklé pracovní skupiny, stavební a investiční komise a zastupitelstva se město rozhodlo před dvěma týdny obeslat všechny vlastníky dotčených pozemků a požádat je o vyjádření, jakou mají představu o využití svých pozemků. Rada města vedle toho schválila vypsání výběrového řízení na pořízení dokumentace pro územní rozhodnutí.

„Na Výsluní je zkrátka potenciál. Jednak jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po stavebních pozemcích v Bakově, jednak zvýšenou poptávku o výstavbu ze strany majitelů těchto pozemků," komentuje starosta.

Celkové náklady na vybudování infrastruktury v místě by město stály dle investičního záměru z roku 2012 zhruba 50 milionů korun. Jasné tedy je, že případná výstavba bude s největší pravděpodobností probíhat postupně a po etapách. A také, že si vyžádá finanční spoluúčast majitelů nemovitostí. Předpoklad dle zmíněného záměru činil 600 korun za metr čtvereční.

Přestože jednotlivá vedení města se Výsluním zabývala léta, rozvoj lokality většinou ztroskotal na jednání s vlastníky pozemků. Zda se tentokrát podaří nalézt společnou cestu a začít Bakov rozšiřovat, to ukáže následující období. Majitelé parcel mají své postoje sdělit do konce listopadu.

Stovka nových domů by populaci Bakova zvýšila o zhruba tři stovky obyvatel, což by v případě pětitisícového města byl značný a vítaný počet. V tuto chvíli je ovšem všechno ještě otevřené.