„Každoročně koncem školního roku se zvyšuje na našem pracovišti počet klientů, kteří potřebují poradit, jak reagovat na zhoršený prospěch, či chování svých potomků,“ uvedla psychoterapeutka Lindy důvěry Renata Nekolová.

Volají rodiče i prarodiče, kteří se většinou ptají na formy trestů pro své děti. Často se liší v postojích a názorech, takže se většinou pohádají i partneři mezi sebou, nebo s prarodiči.

„Muži se častěji přiklánějí k fyzickým trestům, ženy k nejrůznějším zákazům oblíbených činností dětí. Opakujeme stále, že tresty nic neřeší, naopak u dětí vznikají úzkostné, panické stavy, zdravotní, psychosomatické potíže,“ pokračovala Nekolová.

Rodiče mají podle odbornice tendence srovnávat výsledky svých dětí s jinými dětmi, dávají jiné děti za příklad. „Vždy doporučujeme rodičům zajímat se o výsledky svých dětí v průběhu školního roku, měli by se ale také zajímat o jejich problémy, starosti,“ zdůraznila Nekolová.

Je také důležité své potomky znát, a to jak po silných tak slabých stránkách a za každý úspěch je chválit. Stejně tak jim musejí doma zajistit vhodné podmínky pro přípravu do školy. „Rodiče by si měli uvědomit, že školní výsledky mají určitou vypovídající hodnotu, ale rozhodně nesdělí mnoho o vlastnostech a jiných dovednostech dítěte,“ dodala odbornice.

Linka důvěry doporučuje vše řešit s chladnou hlavou, tolerancí a hledat pozitiva. Je také zapotřebí dát dětem najevo, že je rodiče mají rádi, jsou jim oporou a snaží se najít společné řešení.