Pracoviště působí ve smyslu léčebně preventivní péče, což má velký význam pro předcházení poruchám a nemocem psychickým, ale i fyzickým. Kontaktují je lidé, kteří se dostali do psychických těžkostí, jež mají často podobu krizových stavů. Do nich se často dostávají pří překonávání náročných životních událostí.

Ze slavnostního zahájení akademického roku Mladoboleslavské univerzity 3. věku a volného času seniorů ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi.
Obrazem: V Mladé Boleslavi slavnostně zahájili akademický rok pro seniory

Nejčastěji řeší s klienty problematiku ve vztazích rodinných, partnerských, pracovních, výchovných. Dále jsou to problémy zdravotní, generační, sexuální, sociálně právní, školní. Kromě zdravých jedinců se na Linku důvěry SOS obracejí ti, co trpí takzvanými reaktivními stavy a neurózami. Stále častěji pomoc vyhledávají klienti a rodinní příslušníci s problematikou závislostí na drogách, alkoholu a automatech.

Základním telefonickým kontaktem je číslo 326 741 481.