Některé spoje linky 432 budou nově jezdit z Lysé nad Labem až do Mladé Boleslavi. Do této doby jezdila 432 z Lysé přes Milovice o Vlkavy. Odtud některé spoje pokračovaly po nezaintegrované lince 260432 do Mladé Boleslavi. Nově budou převedeny na linku 432 a tak bude v podstatě prodloužena.

Cestující budou mít pro jízdu nový tarif a navíc budou moci jezdit na aplikaci PID Lítačka, která sama o sobě znamená levnější jízdu. Tento spoj bude jezdit i o víkendech v intervalu 4 hodin. Ve všední den to bude 60 až 120 minut. Jízda z konečné na konečnou potrvá něco přes hodinu.