Doslova pozdvižení vyvolalo v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku a desítkách okolních obcí nedávné rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví. Ten totiž vydal vyhlášku, která stanovuje ochranná pásma kolem už řadu let fungujícího letiště v Hoškovicích, jež leží asi dva kilometry od Hradiště.

Zásadní problém je v tom, že každý vlastník nemovitosti, která je v ochranném pásmu leteckých staveb, pokud bude chtít se svou nemovitostí stavebně nakládat, tedy například stavět nový dům, přístavbu, nástavbu, musí krom ostatních potvrzení a razítek shánět ještě souhlas Úřadu pro civilní letectví. Pokud se bude jednat o stavbu pro bydlení, která vyžaduje ochranu před hlukem, tak ještě před žádostí na Úřad pro civilní letectví musí mít stanovisko Krajské hygienické stanice. Podle kritiků vyhlášky je to další navyšování byrokracie a zatěžování vlastníků nemovitostí.

„Nechápeme, proč město už před několika lety toto letiště nekoupilo, když k tomu mělo příležitost a nemá tak kontrolu nad tím, co se na letišti děje,“ kritizují lidé, kteří proti vydání vyhlášky protestují. Za její zrušení dokonce vznikla i petice, kterou již občané začínají podepisovat. Najdete ji například na webových stránkách http://protiletisti.wz.cz.

close zoom_in

Ochranná pásma kolem letiště v Hoškovicích.

Co za tím je?

Mnozí lidé z Mnichova Hradiště spekulují nad tím, zda za celým krokem není snaha letiště v budoucnu dobře prodat, protože s ochranným pásmem může údajně stoupat i kapacita letiště, které se tak stává cennějším a údajně za vším mohou být i další úmysly, jak letiště rozšířit. Provozovatel letiště to ovšem odmítá.

„Za podezřelé považujeme skutečnost, že mnoho let mohlo letiště fungovat bez těchto pásem, která údajně nemají ani mnohá větší česká letiště a najednou se tady narychlo schvaluje vyhláška, o které nebyli údajně informováni ani ochránci přírody a památkáři, ale ani majitelé dotčených pozemků a občané. Tato vyhláška se dotkne všech od Mírové pod Kozákovem až po Bezděz,“ říkají lidé, kteří stojí za peticí a žádají veřejnost, aby se proti vyhlášce důrazně ohradila. Schválená vyhláška se konečně nelíbí ani městu. Na svém zasedání ji v pondělí bude projednávat rada města. „Nesouhlasíme se zřízením ochranných pásem a svůj nesouhlas odůvodňuje námitkami, které budou projednávány na zasedání rady města. Po schválení budou zveřejněny. Vyhlášením ochranných pásem letiště Mnichovo Hradiště bude zablokován a ztížen rozvoj města a budou dotčena práva fyzických a právnických osob,“ řekl Deníku starosta Arnošt Vajzr.

Provozovatel letiště, firma Aero-taxi OKR, ale něco takového rezolutně odmítá. Zástupce firmy tvrdí, že společnost o vydání vyhlášky zažádala v srpnu 2011, a to v souladu se zákonem, který to prý vyžaduje. Úřad celý předpis vzhledem ke komplikovanosti zpracovával přes půl roku. Tato ochranná pásma jsou stanovena úměrně současnému stavu letiště, které je jen kategorie 3B s nepřístrojovou přistávací dráhou.

Provozovatel: Nic se nemění

„Vyhláška neznamená, že bychom nyní mohli zabrat nějakou půdu, neznamená, že si tam můžeme cokoli postavit. V takovém případě by musela proběhnout stejná řízení a povolení, jakoby tady tato pásma nebyla,“ vyvrací obavy lidí ředitel firmy Aero-taxi OKR Ladislav Rasl. 

„Momentálně neexistuje žádný generel, nebo plán výstavby, který by měnil současnou podobu letiště. Nebudou sem lítat ani žádná jiná, tedy větší letadla, než dosud, protože by muselo dojít k takovému procesu, jako když se mění územní plán. To znamená, že by s tím musely souhlasit všechny dotčené strany tedy města a obce, majitelé dotčených pozemků atd.,“ reaguje na další obavy Ladislav Rasl.

Takové rozšíření letiště by podle něho navíc stálo stovky milionů korun. „Nedovedu si ani představit, že by se někomu tak obrovská investice vyplatila, protože takový byznys tady není,“ sdělil Ladislav Rasl.

Letiště se podle něho nemění a stojí tady v souladu s územním plánem. „Ochranná pásma legalizují současný stav a jsou stanovena na minimální možné ploše, nikdo nic navíc zbytečně nepřidával. Se stávajícími stavbami se nic neděje, zůstávají, jak jsou, stejně tak jsou zbytečné obavy s potížemi s chováním ptáků, lidé dál mohou chovat slepice. Stavět se tady může nadále, jen je k tomu potřeba povolení speciálního stavebního úřadu v Praze,“ řekl ředitel.

Úřad pro civilní letectví v každém případě mohl vyhlášku nařídit, protože je obecné „nadřízené“ povahy, zda bude reagovat na odpor a petici veřejnosti i dotčených měst a obcí, se uvidí v následujících týdnech.