V některých ulicích Kosmonos se změnilo dopravní značení. Co bylo důvodem změny a jak tuto změnu přijali obyvatelé města? Povídali jsme si se starostou Kosmonos Miroslavem Vaňkem.

V Kosmonosech se změnilo v některých ulicích dopravní značení, proč?

Zejména se změnilo dopravní značení v ulici Pionýrů u Mateřské školy, kde došlo ke zjednosměrnění. Dlouhodobě zde trpěli občané, kteří zde bydlí, zejména v době, kdy rodiče vozí své děti do školky v ranních hodinách a následně v odpoledních, kdy si své ratolesti vyzvedávají. Ulice je úzká a při parkování vozidel je v uvedeném úseku problematický obousměrný provoz. Další zásadní změnou je osazení Zákazu zastavení v ulici Zahradní od křižovatky ulice Tyršova k obchodnímu centru Lidl.

Jak na tuto změnu reagují obyvatelé Kosmonos, máte nějakou zpětnou vazbu?

Od obyvatel, kteří tam denně nástup a odchod dětí prožívají, je ohlas pozitivní. Trochu zmatení byli řidiči, kteří zde byli navyklí každý den projíždět, ale již si zvykli. Vyloženě negativní reakce jsme nezaznamenali.

Neomezila nějak tato změna místa k parkování?

Rozhodně se tím neomezila parkovací místa. Osobně se domnívám, že se parkování v uvedené lokalitě zjednodušilo. Naopak zde parkovací místa přibyla z ulice Zahradní k ulici Pionýrů.

Jak to vidíte vy, jako řidič a člověk žijící v Kosmonosích?

Osobně uvedenou změnu plně podporuji, dokonce se domnívám, že naše město má více ulic, které by si zasloužily jednosměrný provoz. Jejich šíře neodpovídá potřebám obousměrného provozu.

Chystáte v Kosmonosech nějaké další změny v dopravním značení?

V tomto okamžiku výrazné změny v dopravním značení v našem městě nepřipravujeme. Budou pouze prováděny výměny poškozeného dopravního značení.

Prováděli se v rámci této změny nějaké další úpravy, nebo šlo jen o osazení ulice značkami?

Došlo pouze k osazení značek.

Co se v Kosmonosech chystá v roce 2012?

Máme radost z toho, že se v klidu a pohodě vydařily silvestrovské oslavy, že Městská policie měla kromě bouračky na náměstí v ranních hodinách prvního dne roku 2012, klidnou službu. Počátkem roku 2012 se opět vrháme do práce a našim hlavním záměrem je připravit se na vyjednávání potřebných finančních prostředků na další období a k tomu se musíme připravit zejména projektově.

Máte také ulici, která potřebuje změnit značení? Napište nám…

Některé ulice mohou být bez problémů průjezdné obousměrně. V některých je to ale přímo naopak. Možná bydlíte na Mladoboleslavsku právě v takové ulici, jež potřebuje z jedné strany uzavřít, nebo dokonce z ní raději udělat slepou. Pokud o takové ulici víte, napište nám a možná se pohnou i ledy jinde. Pište na: petra.kuldova@denik.cz.