Podle vedení města je celý stav kolem syslů velmi komplikovaný. „Situaci kolem syslí kolonie na Radouči dlouhodobě monitoruje Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, pod jejíž kompetence také území spadá, s nimi spolupracuje i náš odbor životního prostředí,“ uvedla boleslavská mluvčí Šárka Charousková.

Město jako takové pak podle ní nemá pravomoc dělat invazivnější kroky, proto dbá na to, aby na místě byl dostatek informačních tabulí. Boleslav se tedy snaží o prevenci a místo kontroluje také městská policie. "Bohužel se to zjevně v případě některých lidí míjí účinkem,“ dodala Charousková.

Zvířata ale po neodborném krmení mohou i zemřít. „Celkově řešení těchto přestupků není vůbec jednoduché a to zejména s ohledem na jeho prokázání přestupci,“ uvedl velitel městské policie Tomáš Kypta.

Před hlídkou městské policie se podobného chování lidé vystříhají. Případní "svědci", kteří se v místě aktuálně pohybují, nedosvědčí, že konkrétní osobu viděli krmit a čím. „Přesto všechno se kontrolám věnujeme vždy, když se v této lokalitě pohybujeme,“ pokračoval Kypta.

Policisté, kteří mají mimo všech svých povinností na starost také sbírání zvířecích mrtvolek, sem tam seberou právě i sysla. „Co se týče sběru kadaverů, sbíráme i sysly, ale ne ve velkém množství, nejvíce je králíků, holubů a zvířat přejetých v komunikacích. Počty neevidujeme po jednotlivých druzích, ale v celkovém množství,“ dodal Kypta. Jen v loňském roce policie sebrala z veřejných prostranství 288 ks různých zvířat.

Ilustrační foto.
Majetek stojí 23 milionů, město za něj dá jen šest

Kypta také popsal, jak se na celou tuto záležitost dívá zákon.

Krmením syslů, holubů, králíků apod., respektive odhazováním jídla na zem, dochází jednak k porušování obecně závazných vyhlášek jako: vyhláška č. 11/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Podle ní každý občan musí odpady odkládat na místa k tomu určená, tedy rozhodně ne na veřejná prostranství, ale do určených nádob.

Druhou vyhláškou, k jejímuž porušování může docházet, je vyhláška č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Porušením této vyhlášky je každé odhození nedopalku cigarety na zem. Odhazování či odkládání jídla je samozřejmě, díky možným následkům mnohem závažnější a dá se posuzovat jako přestupek.

Sysel obecný je předmětem ochrany podle národní i evropské legislativy. Podle národní legislativy je řazen mezi zvláště chráněné živočichy a podle stupně ohrožení mezi druhy kriticky ohrožené (vyhláška č. 395/1992 Sb.). V praxi to znamená, že podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, je zakázáno sysly rušit, chytat, chovat v zajetí, zraňovat a usmrcovat. Dále je zakázáno poškozovat nory, které sysli obývají a biotop, ve kterém se vyskytují. Na základě uvedeného strážníci kontrolují v této lokalitě dodržování zákazu volného pohybu psů a pak porušení – přestupky řeší dle přestupkového zákona.

V evropských právních předpisech, konkrétně ve směrnici Rady Evropy 92/43/ EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je sysel obecný uveden v příloze II (druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany) a v příloze IV (druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu). V červeném seznamu ohrožených druhů obratlovců ČR je uveden rovněž jako druh kriticky ohrožený.

Syslové se živí především rostlinnou potravou – zelenými částmi rostlin, semeny a zrním, důležitou složkou jejich potravy jsou drobní živočichové, např. hmyz a žížaly, někdy i vajíčka na zemi hnízdících drobných ptáků. Pokud někdo přijde s pár klásky nebo s hrstkou zrní nebo ovesných vloček, tak to problém určitě není. Nejhorší jsou různé mastné, přeslazené, kořeněné či jinak ochucené potraviny.

Ilustrační foto.
Majetek stojí 23 milionů, město za něj dá jen šest