V období od od konce února do 7. března zaznamenal odbor mnichovohradišťský odbor životního prostředí zvýšený počet oznámení zápachu v oblasti Lítkovic, Chlumína a Bud.

Lidé si stěžovali, že nemohou větrat, a pátrali po příčině, respektive se dožadovali jejího odstranění. Důvodem zápachu byla zemědělská činnost, konkrétně hnojení polí v okolí zmíněné oblasti. Vliv na danou situaci ovšem měly i meteorologické podmínky, například rychlost a směr větru, tlak, vlhkost vzduchu, teplota.

Hnojení polí prováděla firma Agrovation Kněžmost a v této době bylo hnojeno zhruba 390 hektarů polí.

„Jednalo se o pravidelné hnojení a zapravování hnojiv do půdy za použití kejdovacího stroje, který pomocí disků připraví rýhu do půdy a vpravuje hnojivo pomocí radliček z minimální výšky. Tím dochází k minimálnímu úniku zápachu," vysvětluje postup agronomka podniku Lenka Vélová.

Dodává, že ke hnojení firma používá maximálně šetrné a ekologické prostředky, v tomto případě to byla kejda z kravína v Kněžmostě a permeát syrovátky.

Oba zdroje hnojiv jsou pro pole velmi důležité a zabezpečují významný přísun živin.

O tom, že vše proběhlo nejen v souladu s obvyklými postupy, ale i se zákonem, svědčí také to, že způsob hospodaření a aplikování hnojiv u firmy Agrovation byl prověřen v minulém týdnu neplánovanou kontrolou ze strany Ústředního kontrolního a zkušebního úřadu zemědělského ČR.

„Kontroloři konstatovali, že používaná hnojiva, jejich skladování a aplikace jsou v souladu se všemi vyhláškami a předpisy. Při další kontrole ze strany ČOI bylo také konstatováno, že nakládání s hnojivy a odpady je v souladu se zákonem," podotýká agronomka.

Hnojení polí je naprosto nezbytné pro další úrodu, půda se hnojila od nepaměti, a jiná k přírodě šetrná cesta není ani dnes.

„Pár dní v roce zkrátka pole nevoní, ale jíst chce každý z nás," naznačuje Lenka Vélová, že tuto drobnou nepříjemnost je nutné tolerovat.

O dalším hnojení, které bude probíhat v následujícím období, firma informuje již nyní prostřednictvím svých webových stránek a odboru životního prostředí v Mnichově Hradišti, kterému zaslala plán hnojení v dané oblasti.

Lidé tedy mají možnost získat informace o tom, v jaké lokalitě a jakém časovém rozmezí bude probíhat hnojení.

V příštím týdnu je plánované hnojení v oblasti Lhotic směrem k Veselé, tento týden probíhá přihnojování travních porostů v oblasti Lítkovic, Koprníku, Bud, Horek a Kněžmostu.