Návrh, jehož zpracovatelem je Atelier T, je k dispozici až do 4. října na městských webových stránkách. Zde zájemci z řad obyvatel Mladé Boleslavi najdou i zveřejněnou vyhlášku s informací o tom, jak mohou uplatňovat připomínky.

Až magistrát všechny připomínky sesbírá, bude je dále vyhodnocovat. Posléze bude podle nich návrh upraven a projednán.

„Mimo zveřejnění na webových stránkách města bude možné do hlavního výkresu, který obsahuje rozdělení území města do jednotlivých funkčních ploch a podmínek jejich využití, nahlédnout v přízemí hlavní budovy Magistrátu města Mladá Boleslav,“ upozornil Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu.

Výkres návrhu a podmínky využití daných ploch budou ve vestibulu magistrátu rovněž až to 4. října.