Za organizací Dobového leteckého dne stojí neskutečné množství práce, dřiny, úsilí mnoha lidí, organizací, firem. Rád bych touto cestou poděkoval příslušníkům Městské policie Mladá Boleslav, kteří pod vedením ředitele Tomáše Kypty a jeho zástupce Stanislava Holuba dohlíželi v průběhu celého dne na pořádek v areálu letiště i v jeho okolí. Velké poděkování patří Policii ČR - Dopravnímu inspektorátu Mladá Boleslav, jmenovitě vedoucímu Vladislavu Královi a komisaři Jaroslavu Palaczukovi za odbornou pomoc jak při přípravě dopravně inženýrského opatření, tak v průběhu celého leteckého dne. Dále pak všem příslušníkům policie, kteří zajišťovali plynulý provoz jak při příjezdu návštěvníků na program, tak při jejich odjezdu po skončení akce. 

Za organizátory 12. Dobového leteckého dne Vladislav Nadrchal, Holender Team Mladá Boleslav