Žádat může kdokoli, dotace se logicky nevztahují pouze na státní lesy. „Mohou žádat soukromníci i obce a města. Je tam podmínka, že musí mít potřebné doklady podle pravidel,“ uvedla tajemnice Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů Marie Růžková a dodává, že se jedná o poslední kvartál roku 2017 a o rok 2018. „Vlastníci poté musí zalesnit nahodile vykácený kus lesa, který byl zasažen kůrovcovou kalamitou,“ doplnila, na co je potřeba poté dotaci použít.

Celý proces žádosti je pak prý velmi snadný, jak dokládá jeden z majitelů postiženého lesa Stanislav Bock z Bělé pod Bezdězem. Vše lze udělat pomocí webové aplikace vytvořená Ministerstvem zemědělství. „Pokud má vlastník údaje, tak je schopný zvládnout to sám. Zadávají se údaje o žadateli, číslo účtu,“ popsal Bock.

Poté následují další kroky, ve kterých je zapotřebí vyplnit údaje jako jsou kubíky vytěženého dřeva. K tomu je podle lesníka zapotřebí faktura za těžbu, nebo v případě, kácel-li majitel sám, faktura za prodej dřeva. Jakmile člověk všechny příslušné kroky projde, žádost stačí elektronicky poslat, vytisknout a nechat potvrdit svého odborného lesního hospodáře. Poté se v papírové podobě posílá na krajský úřad. Žádosti lze podávat do konce února.

Situace v lesích je vážná

Poškození lesů má přímo obří rozměry. „U nás bylo velké poškození lesa, v roce 2018 jsme dělali v podstatě jenom nahodilou těžbu. Z 2000 kubíků lesa to bylo asi 300 kubíků těžby,“ popsal Bock, že situace v jeho lese byla opravdu vážná.

O dotaci si již zažádal, nyní čeká, jak všechno dopadne.

Podle starosty Benátek nad Jizerou Karla Bendla však panuje obava, že by se nemuselo dostat na všechny, respektive, nemusel by každý majitel poškozeného lesa dostat plnou částku, kterou ministerstvo slibuje.

„Doufejme, že bude dostatek finančních prostředků, protože na ministerstvu mají stropovou částku. Má jít o 2,5 miliardy korun a přeci jen jsou území jako Vysočina nebo Jeseníky, kde jsou lesy rapidně zdecimované, takže máme obavy, aby vyšly peníze na všechny žadatele, nebo aby všichni dostali plnou částku,“ vysvětlil Bendl.

Město navíc bylo mezi prvními, kteří o dotaci požádali, protože její projednávání sledovali od samého počátku. Což je v Benátkách, ve kterých „vládne“ bývalý lesník Bendl, logické.

„Pro rok 2017 jsme žádali a pro rok 2018 také. Pro rok 2019 teprve budeme žádat, až doděláme řádnou evidenci o tom, kolik toho bylo poškozeno,“ vysvětlil starosta s tím, že je teprve leden a tak odborníci evidenci právě dokončují.

Lýkožroutovi a suchu padlo za oběť asi 50 procent všech dospělých borovic

Benátky také zaznamenaly velmi rozsáhlé poškození, přestože jde o oblast, ve které se nenachází smrkové porosty, ale porosty borovicové, i ty totiž kůrovcem velmi utrpěly. Starosta uvedl, že lýkožroutovi a také trochu suchu padlo za oběť asi 50 procent všech dospělých borovic.

Ve hře je ještě další problém. Dřevo se aktuálně velmi špatně prodává a majitelé za něj navíc nedostanou tak zaplaceno, jak by měli za normálních okolností.

„Například v roce 2016 se prodávala kulatina za 2300 korun, teď když se to prodá za 1400, tak je to hodně,“ zmínil Bock. Podle něho nejsou odběratelé dřeva, a na velkých pilách, kam běžně dodávali, odběr snížili klidně i na polovinu. „Dříví z nahodilých těžeb je navíc poškozené různým zabarvením a není tak kvalitní, za to je potom 700 až 800 korun,“ doplnil lesník.

Bock také podobně jako Růžková zdůraznil, že veškeré peníze poskytnuté dotací, jsou jen na obnovu lesa, na jeho znovuzalesnění, ne na to, aby se vlastníci mohli kvůli aktuální prodělečnosti „zahojit“.