„Nevidím důvod kriminalizovat marihuanu v okamžiku, kdy se současně toleruje konzumace alkoholu, a to říkám jako člověk, který marihuaně moc neholduje a naopak se raději s mírou napije,“ míní sedmadvacetiletý Lukáš Polesný z Mladé Boleslavi. „Ale určitě se nestavím do tábora těch, kdo ji mají za všelék. Většinou jde podle mě o ty, kdo dělají ze své neřesti přednost, a ještě by za to chtěli poplácat po zádech. V rekreačním, nikoli léčebném užívání žádné zvláštní benefity nevidím, ale nevidím ani natolik vážné zápory, aby to ospravedlňovalo nějaké zákonné represe samozřejmě kromě případů řízení pod vlivem,“ říká. „Za sebe bych tedy řekl legalizaci ano, ale danit jako alkohol, ať z toho alespoň něco je,“ míní Lukáš Polesný.

Zmíněného posvěcení neřesti v případě legalizace rekreačního užívání se obává i Renata Nekolová, zakladatelka Linky důvěry SOS v Mladé Boleslavi, která se s náruživými konzumenty marihuany setkala při svém povolání mnohokrát. „Vím, že odborníci nejsou často v této otázce zajedno, ale pokud jsem mohla pozorovat ze své terapeutické praxe, může být marihuana u lidí, kteří k tomu mají předpoklady, spouštěčem různých duševních poruch. Kromě toho může u někoho položit i základ k užívání tvrdších drog, ačkoli to pravidlem být nemusí,“ míní. „Velká pozitiva v jejím rekreačním užívání nicméně nevidím a k její legalizaci bych se osobně neklonila,“ uzavírá.

Náměstek primátora Daniel Marek nezastává v této otázce vyhraněný postoj, ale rekreační užití marihuany by spíše nekriminalizoval. „V každém případě bych ale nabádal ke střídmosti a opatrnosti. Stále jde přeci jen o drogu, byť lehčí, jež má i svá rizika a která už vůbec nepatří například za volant,“ uvádí. „V nějakém omezeném množství by se marihuana mohla prodávat v lékárnách i specializovaných obchodech, ale takové zboží by pak muselo odpovídat pravidlům a mělo by být i patřičně daněno,“ říká a dodává, že v případě prodeje by povolená věková hranice rozhodně neměla být nižší než osmnáct let.

V celkovém srovnání respondentů napříč Středočeským krajem pak vychází 58 procent hlasů ve prospěch legalizace, proti je 42 procent dotázaných.

Anketa: Souhlasíte s legalizací marihuany v České republice?

close Rekreační užívání marihuany bych asi nekriminalizoval, ale rozhodně bych nabádal k opatrnosti a střídmosti. Stále jde přeci jen o drogu, jež má i svá rizika a která už vůbec nepatří například za volant. V nějakém omezeném množství by mi nevadil  její prod info Zdroj: Deník / Karel Smažík zoom_in

Daniel Marek, náměstek primátora, Mladá Boleslav

Rekreační užívání marihuany bych asi nekriminalizoval, ale rozhodně bych nabádal k opatrnosti a střídmosti. Stále jde přeci jen o drogu, jež má i svá rizika a která už vůbec nepatří například za volant. V nějakém omezeném množství by mi nevadil její prodej v lékárnách či specializovaných obchodech, ale takové zboží by muselo odpovídat daným pravidlům a mělo by být i náležitě daněno. Věková hranice k užívání by pak rozhodně neměla být nižší osmnácti let.

Radim Šimáně, starosta, Bakov nad Jizerou

"Osobně bych nebyl zastáncem legalizace marihuany k rekreačnímu použití, byť se přiznám, že nejsem na tuto problematiku zas až takový odborník. Sám si občas dám rád třeba pivo, a někdo argumentuje tím, že je to vlastně podobné. Ale v kontextu toho, že mám děti, bych byl nerad, aby někdy propadly nějaké - jakékoliv neřesti, a aby to bylo ještě zákonně usnadněno.

close Osobně bych nebyl zastáncem legalizace marihuany k rekreačnímu použití, byť se přiznám, že nejsem na tuto problematiku zas až takový odborník. Sám si občas dám rád třeba pivo, a někdo argumentuje tím, že je to vlastně podobné. Ale v kontextu toho, že mám info Zdroj: Deník / Karel Smažík zoom_in
close Marihuanu pro zdravotní účely bych určitě v předepsaném množství ponechal lidem se specifickými zdravotními problémy, kterým opravdu může mnohdy pomoci. Zda však marihuanu legalizovat pro 'rekreační potřebu' je těžká otázka. Ale vzhledem k tomu, že kdo ch info Zdroj: Deník / Karel Smažík zoom_in

Petr Polanka, učitel, Mladá Boleslav

Marihuanu pro zdravotní účely bych určitě v předepsaném množství ponechal lidem se specifickými zdravotními problémy, kterým opravdu může mnohdy pomoci. Zda však marihuanu legalizovat pro "rekreační potřebu" je těžká otázka. Ale vzhledem k tomu, že kdo chce, tak si marihuanu obstará většinou stejně sám a mnohdy navíc pofidérně, tak možná by to nebylo až tak od věci. Částečně by se tak mohl zredukovat černý trh a naopak stát by z toho měl alespoň nějaký profit.

Renata Nekolová, zakladatelka Linky důvěry SOS, Mladá Boleslav

Legalizaci marihuany bych asi neumožnila, protože se obávám, aby to řada těch, kteří tomu propadli, nepochopila jako určité posvěcení jejich neřesti. Z terapeutické praxe vím, a některé studie to potvrzují, že v jistých případech dokáže užívání marihuany spustit dřímající duševní poruchy. U těch, kteří nemají "záklopku", může užívání marihuany vést k vyhledávání stále silnějších drog. Samozřejmě jsou tací, kteří to ustojí bez problémů, ale nevidím důvod, proč toto riziko zvyšovat.

close Legalizaci marihuany bych asi neumožnila, protože se obávám, aby to řada těch, kteří tomu propadli, nepochopila jako určité posvěcení jejich neřesti. Z terapeutické praxe vím, a některé studie to potvrzují, že v jistých případech dokáže užívání marihuany info Zdroj: Deník / Karel Smažík zoom_in