Laurin & Klement Kampus nabízí v pěti podlažích kanceláře o rozloze 22 800 metrů čtvrtečních. Spodní stavba měří na délku 150 metrů a na šířku 55 metrů. Při výstavbě spotřebovali stavbaři 26 tisíc kubíků betonu, 3 tisíce tun betonářské oceli, 22 tisíc metrů čtvrtečních sádrokartonu a 4 tisíce metrů čtvrtečních prosklených příček. Mezi jednotlivými budovami lze přecházet „suchou nohou“ díky spojovacím mostům.

Karsten Schnake, člen představenstva Škoda Auto pro oblast Nákupu, sdělil, že novým sídlem Škoda Auto vyjadřuje jak věrnost svému tradičnímu sídlu v Mladé Boleslavi, tak historickému odkazu. „Rozhodli jsme se pojmenovat nový komplex budov po vizionářských zakladatelích společnosti Škoda Auto – po Václavu Laurinovi a Václavu Klementovi. Nový areál se stane místem vzájemné interakce, diskuse a inspirace. Místem, kde budou vznikat nové nápady, zrychlí se inovace a posílí se týmová spolupráce. Jednotlivé budovy budou zároveň ztělesňovat hodnoty, které společnost Škoda Auto vyznává. Do konceptu jsme zahrnuli nejmodernější technologie a výrazně jsme se zaměřili na udržitelný rozvoj, v němž prosazujeme ambiciózní cíle,“ sdělil.

Z ptačí perspektivy zaujme kampus půdorysem ve tvaru čtyř písmen L a také fotovoltaickou elektrárnou rozmístěnou na třech z nich. Podzemní garáže disponují rozvinutou infrastrukturu pro nabíjení elektromobilů i inovativní konstrukcí stropů, která obsahuje recyklované plasty. Společnost Metrostav uvádí, že díky množství udržitelných prvků dílo aspiruje na zlatý certifikát udělovaný společností Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB, Německá rada pro udržitelné budovy). Tato certifikace slouží jako globální měřítko pro posouzení ekologické ohleduplnosti moderních staveb. Hodnotí dosaženou úroveň udržitelnosti a zároveň umožňuje mezinárodní srovnání

Ivan Šmejkal, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav, označil za nejpozoruhodnější právě technologii stropů. „V Česku se v takovém rozsahu dosud nikde nepoužila. Betonové konstrukce jsme obohacovali vylehčeným systémem Cobiax, dutými tvarovkami z recyklovaného plastu. Investor sice vynaložil o něco více nákladů, ale díky tomuto řešení uspořil 3123 kubíků betonu a přibližně 651 tun emisí CO2. Těší mě jak přínos pro životní prostředí, tak nově nabytá technologická zkušenost,“ popsal.

Střešní fotovoltaická elektrárna zahrnuje 222 panelů, které dohromady dosahují instalovaného výkonu 100 kW. Čistá elektřina ze Slunce proudí přímo do budov kampusu či nedalekého výrobního závodu. „S ohledem na rezervovanější český postoj k elektrifikaci dopravy lze považovat za unikátní připravenost garáže na elektromobilitu, skoro polovina míst zde bude osazena nabíjecími stanicemi,“ zdůrazňuje Metrostav.

Díky vlastnímu zdroji tepla areálu Škoda Auto mohli stavbaři rovněž využít ekologického dálkového vytápění. Kampus napojili na přivedené horkovody pomocí výměníkové stanice v suterénu. Ještě před zahájením výstavby byly v prostoru vybudovány rozsáhlé retenční nádrže, které umožňují zasakování srážkové vody přímo na pozemku.

Stavba Laurin & Klement Kampusu začala v závěru roku 2021 a skončila letos v únoru. K předání budovy pak došlo na začátku března. Projekt byl realizován kompletně prostřednictvím modelování staveb BIM (Building Information Modelling). Společnost Metrostav realizovala zakázky pro Škoda Auto už v minulosti. Nedávno například postavila v mladoboleslavském výrobním areálu největší kuchyňskou halu pro závodní stravování v celé Evropě. V současnosti provádí pro automobilku i řadu menších projektů.