Zbourat, zrekonstruovat, nebo prohlásit kulturní památkou? Zastupitelé jsou na vážkách a razantně rozetnout budoucnost areálu fary se zatím nikomu nechce. Objevilo se však několik nových možností.

Starostky města Jana Bímová oslovila developerskou firmu, zabývající se výstavbou seniorského bydlení, a společnost o areál projevila zájem.

„Firma na naši výzvu záhy odpověděla a sdělila nám, že si v následujících týdnech zajistí vlastní posudek využitelnosti objektu a ať budou jeho závěry jakékoliv, bude nás informovat," sdělila zastupitelům Bímová.

Možnost, že by v areálu vystavělo a provozovalo vlastní domov pro seniory město, už byl definitivně smeten ze stolu. Smělému plánu stojí v cestě nedostatečné finanční prostředky a také nepříliš výhodná poloha areálu, který je od náměstí oddělen strmým stoupáním.

„Žádná investice nemůže z pohledu developerů vést cestou rekonstrukce fary. Pokud by se navíc stala kulturní památkou, vězte, že by to celkovou cenu rekonstrukce zvedlo odhadem o 10 procent," vyslovil svůj názor zastupitel Oldřich Reinberger.

Fara bude v těchto dnech skutečně Národním památkovým ústavem navržena na prohlášení kulturní památkou.

„Naše odborná hodnotitelská komise došla k závěru, že je to na místě. Tento týden to navrhneme ministerstvu kultury, které si následně vyžádá vyjádření krajského úřadu, obce s rozšířenou působností a vlastníka, tedy města Dobrovice. Jak rozhodne, je čistě na ministerstvu," informoval Boleslavský deník památkář Ivan Minář.

Názor na tento krok má v zastupitelstvu příznivce i odpůrce. Věc bude pochopitelně v dalším jednání.

Zatím bylo rozhodnuto o změně územního plánu a překvalifikování areálu fary z kategorií zeleň a plochy občanské vybavenosti na smíšenou zónu, která umožňuje širší možnosti manévrování. Například také výstavbu rodinných domů.