„Aktivita Kufr plný knih vznikla jako nápad pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost. Cílem této nabídky školám je dostat k dětem nejen v době pandemie smysluplnou činnost, jež jim dokáže vyplnit volný čas,“ popsala hlavní manažerka projektu Alžběta Tischlerová.

O návratu dětí ke knize se podle Tischlerové mluví již dlouhou řadu let, vlastně od masivního vpuštění technologií do našich běžných životů. „Každá snaha tímto směrem se nám jeví jako dobrý krok. Obzvlášť v dnešní době, která přináší online svět na úroveň každodenního fungování. Snahou této aktivity je dostat co nejvíce knih mezi co nejvíce žáků základních škol na Mladoboleslavsku, respektive do základních škol, které jsou zapojeny do projektu MAP II. v ORP Mladá Boleslav,“ vysvětlila Alžběta Tischlerová.

V tomto případě se jedná o putovní kufry s knihami, které zůstávají podle zájmu určitou dobu ve škole. Knihy může libovolně využít i sám učitel v hodinách nebo v čtenářských klubech a dílnách. Děti však mohou číst (hledat informace, pracovat s knihou, bádat, porovnávat a tak dále) nejen v hodinách českého jazyka, což je cílem pedagogů z pracovní skupiny.

„K dispozici jsou kufry tři, jsou v nich navíc vloženy modré desky, ve kterých jsou vložené předtištěné listy pro sdílení zkušeností práce se zapůjčenými knihami zvlášť od učitelů a zvlášť od žáků,“ doplnila Alžběta Tischlerová. Knihy jsou svým výběrem určeny pro žáky 1. stupňů základních škol.