Kruhový objezd se nachází v místech se silným provozem, který má výhledově ještě stoupat. V jeho okolí se totiž plánují dvě stavby, na jedné straně přibude supermarket, na druhé pak fastfood. Přibudou tak další dva proudy silnice.

Výstavbu kruhového objezdu provázela dopravní omezení. Místem, kde byl tehdy provizorní objezd, se od letošního srpna projíždělo pouze třicetikilometrovou rychlostí a platil tam zákaz předjíždění.

Nový most přes dálnici u Benátek je v provozu.
Nový most přes dálnici u Benátek je v provozu