Na problémy v důsledku ekonomické krize reaguje také vedení Benátek. To uvažuje o zřízení speciálního fondu na pomoc obyvatelům města, kteří se ocitli v tísni. „Uvidíme, jaký bude mít krize dopad a jak stoupne nezaměstnanost. Jako další města chceme i my přijmout některá opatření,“ uvedl Jaroslav Král, starosta Benátek nad Jizerou.

Benátky chtějí pomoc nabízet dvěma způsoby. Na základě aktivního přístupu dotčených se vytvoří pracovní místa. Druhá pomoc bude formou přímých peněžních darů. „Pokud budou rodiny ve velké nouzi, tak jejich situaci budeme řešit. Je však nutné, aby byly všechny akce dostatečně koordinovány. Lidé musí cítit, že jsou v této oblasti chráněni jednotlivými orgány,“ řekl Král.

Co se týče nabídnutých pracovních příležitostí, má jich již město několik vytipovaných, například práce na údržbách parku a podobně. Město má již obdobnou spolupráci s úřadem práce, kdy zaměstnává dvě osoby. Dle slov starosty Jaroslava Krále se lidé zaměstnaní v technických službách a v lesích města osvědčili.

Pomoc občanům, jichž se ekonomická krize dotkla, nabídla jako první Mladá Boleslav. Ta zřídila krizové centrum, které lidem pomáhá zajistit možnost sociálních dávek, nových pracovních míst a také půjčky z fondu města. Do fondu pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou krizi bylo převedeno deset milionů korun.

Občané, kteří přijdou o práci vlivem krize, mohou získat půjčku až dvě stě tisíc korun, určenou pouze na splátky hypotéky na bydlení, nebo školného pro dítě. Krizové centrum v Mladé Boleslavi, které již navštívily desítky lidí, je v provozu vždy od pondělí do pátku. Základní informace a služby zajišťuje asistentka, v pondělí a ve středu jsou navíc k dispozici i odborní poradci. Centrum pro občany sídlí v budově magistrátu na Staroměstském náměstí se samostatným vchodem z podloubí přímo pod vyhlídkovou věží.