Na řadu věcí příští rok nebude. Smiřme se s tím. Takové je poselství ve čtvrtek schváleného rozpočtu města Mladá Boleslav na rok 2010. Jako první jsme vás o jeho přijetí informovali již včera v Deníku.

Více na Boleslavan i rádio

V rozpočtu nejsou téměř žádné peníze na investice, ty bude nutné řešit pomocí úvěru, který ale pochopitelně znamená další zadlužení města, navíc jsou to drahé peníze, protože se z nich musí platit úroky. Na straně druhé město vydá výrazně více peněz například na vlastní měsíčník Boleslavan (přes milion korun!) či na propagaci v mediální skupině kolem rádia Jizera (300 tisíc korun).

Proč máme tři náměstky?

„Nárůst nákladů na Boleslavan mi připadá neúměrný, vzhledem k počtu stran navíc. Také bych se přikláněl ke zrušení zbytečné pozice třetího náměstka, a hned bychom byli o milion korun bohatší,“ kritizoval zastupitel za SNK-ED Svatopluk Kvaizar. Ten by rovněž navrhoval snížení odměn pro zastupitele, kteří příští rok po volbách skončí, pro ně je připraveno celkem 400 tisíc korun.

Na straně druhé se v kolonce investic skví téměř jisté pusto a prázdno. Město sice hraje na strunu, která se dobře poslouchá, že rozpočet je vyrovnaný – má tedy stejné příjmy a výdaje ve výši 689 milionů korun. To je ovšem nesmysl, protože už dnes je jasné, že město si bude muset půjčit, aby mohlo vůbec provádět naplánované investice. Během roku tak rozpočet změní do výrazného schodku kolem 180 milionů korun.

Povšík: Katastrofa! Beznoska: Ale kde že …

„Ten rozpočet je katastrofa,“ zhodnotil zastupitel Robin Povšík (ČSSD), s tím, že město špatně hospodaří a rozprodává městský majetek. Podle Beznosky ale za problémy stojí propad příjmů do městského rozpočtu v důsledku ekonomické krize. Navíc řekl, že v době, kdy byla na radnici ČSSD se prodalo více městského majetku, než za tři roky prodala ODS.

Plánovaný úvěr je přesto překvapivý už proto, že ve vedení města je pravice, která brojí proti jakémukoliv zadlužovaní. Podle náměstka primátora odpovědného za ekonomiku Adolfa Beznosky (ODS) to však není žádný problém.

Riziko zadlužení pro města typu Mladé Boleslavi je kolem 30 procent, po přijetí dalšího úvěru ale bude město na úrovni zadlužení ve výši 15 procent. Utrácení na dluh tedy zatím nepředstavuje pro mladoboleslavské občany výrazné riziko. Beznoska navíc říká, že pro město je to výhodné a díky úsporám současného vedení města teď prý Mladá Boleslav nemá vážné problémy.

Je vůbec správná doba na velké investice?

„Osobně si myslím, že teď není vhodná doba na tolik investic a na tak vysoký úvěr. Mělo by se počkat, jak se vyvine stav ekonomiky a tedy i příjmů města,“ nabádá opoziční zastupitel Milan Pišinger (ČSSD). Skeptičtí jsou také komunisté.

Podle Beznosky je ale k investicím ideální doba. „Investiční aktivita je nyní žádoucí, a to z několika důvodů. Jednak je to příznivá cena stavebních prací a jednak výhodná úroková míra. Národní banka snížila diskontní úrokovou sazbu na historické minimum – jedno procento, což se může projevit i poklesem úroků komerčních bank,“ řekl Beznoska.

Šutr jménem Slovanka spadne městu ze srdce

Podle části zastupitelů se městu uleví poté, co bude splacen příští rok obrovský úvěr, jenž si město bralo na uhrazení zahloubení železniční tratě pod Slovankou. „To byl pro město daleko větší problém, vždyť náklady se tam tehdy vyšplhaly z tříset milionů na téměř půl miliardy, proto si myslím, že úvěr na 180 milionů proti tomu není problém,“ řekl zastupitel Luboš Dvořák (Zvon).

Největší investiční akce chystá město díky projektům v Integrovaném plánu rozvoje města, na které má již schválené dotace z evropských fondů. Mezi ně patří především dlouho připravovaná revitalizace Staroměstského náměstí s očekávanými náklady řádově ve výši 100 milionů korun, která se zahájí počátkem roku 2010.

Na co by byl použit úvěr 180 milionů?

Další velkou chystanou akcí, která začne na prahu léta, bude rekonstrukce městského divadla. Vedení města také připravuje další etapu modernizace koupaliště v podobě krytého akvaparku, o jehož konečné podobě ovšem teprve rozhodnou obyvatelé města v chystané anketě.

Město dále chystá nákup šesti nových autobusů, renovaci Nového parku a výstavbu cyklostezek na Severním sídlišti, stavbu veřejných záchodků a bude investovat i do výstavby a oprav chodníků a komunikací. Počítá se mimo jiné i s budováním Bezpečné cesty dětí do škol a výstavbou bezbariérové cesty městem v rámci programu Mobilita.

Mladá Boleslav tak počítá s investicemi v hodnotě několika stovek milionů korun, které pokryje z velké části díky dotacím z jiných zdrojů a dále podle potřeby z úvěrů. „V každém případě si takovou investiční aktivitu můžeme dovolit, protože i v této době je Mladá Boleslav v dobré finanční kondici,“ řekl náměstek Beznoska.