Od počátku roku klesá v Boleslavi kriminalita, a to jak celková, tak především majetková. To potvrdil i vedoucí územního odboru Mladá Boleslav Dušan Ždárský. „U majetkové kriminality jsme zaznamenali do konce října pokles o 30 procent," uvedl.

Zatímco vloni bylo do října spácháno 774 krádeží, v letošním roce jich bylo 542. Dobrou zprávou je i to, že mírně klesá i takzvaná násilná kriminalita, tedy případy, kde jde o život nebo o zdraví.

„V minulém roce jsme za stejné období zaznamenali 68 násilných trestných činů, letos jich je o deset méně," přidává další údaje Dušan Ždárský.
Podíl na poklesu kriminality ve městě má i společný projekt městské a státní policie, úřadu práce a probační a mediační služby.

Dobrou zprávou je pak i skutečnost, že se zdejším policistům a kriminalistům daří vyřešit prakticky každý druhý zločin, objasněnost udávají 47 procent.

Nese název Bezpečné město a v jeho rámci byla v Boleslavi zavedena pozice takzvaných asistentů prevence kriminality. Ti zatím fungují na dvou místech, která jsou vyhodnocena jako nejvíc riziková ve městě, a to je především Havlíčkova ulice v těsném blízkosti Kauflandu, a pak okolí nákupního centra Bondy.

Novinkou je od včerejška také web na adrese 
bezpecnamladaboleslav.cz, kde budou všechny bezpečnostní složky zveřejňovat aktuality k tomuto tématu včetně aktuálních map kriminality, kde lidé najdou podrobný přehled, kde došlo k jakému trestnému činu – od krádeží aut po násilné či mravnostní delikty.

Ten bude sloužit i tomu, že zde případný svědek zločinu může anonymně popsat svůj pohled na situaci.