Tu čeká komplexní rozšíření – přičemž se počítá s pracemi v období let 2020 – 2021. Celkové náklady jsou vyčísleny na 193,6 milionu korun včetně DPH. Kraj počítá s využitím peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projektovou přípravu ale zaplatí a akci z významné části také investorsky zajistí město, uvedl v úterý středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). Mimochodem: Mladoboleslavák. „Smluvní ujednání řeší především úpravu vzájemné spolupráce v rámci investorské přípravy a finančního vypořádání této důležité dopravní stavby,“ upřesnil.

Sjednaná dohoda hovoří o vyčlenění projektové přípravy (včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení) a také majetkoprávní přípravy zahrnující i výkupy pozemků; to má hradit město Mladá Boleslav. Postará se také o výkon technického dozoru stavebníka na stavebních objektech města. „Dále je příprava rozdělena na části stavby, které bude zajišťovat Středočeský kraj a které budou hrazeny z peněz, jež na stavbu poskytl Státní fond dopravní infrastruktury,“ připomněl Petrtýl obsah smluvních ujednání.

Stavba sice přivodí komplikace obyvatelům Mladé Boleslavi i jejím návštěvníkům, její dokončení ale má městu přinést podstatné zlepšení životního prostředí.