18. července 1996

Škoda Liaz sloučila své tři do té doby samostatné závody v Jablonci nad Nisou a Mnichově Hradišti. Slibovala si od toho úsporu na výdajích za řízení, zprůhlednění vlastního hospodaření a cestu ven z ekonomických problémů, s nimiž se tou dobou potýkala.

19. července 1996

Ve vojenském újezdu Mladá v katastru Benátek nad Jizerou pokračovaly asanační práce. Spodní vodu a zeminu kontaminované za léta pobytu sovětských vojsk v tomto areálu nešetrným nakládáním s látkami ohrožujícími životní prostředí nejčastěji pohonnými hmotami tu odstraňovala specializovaná firma. Vedení města na postup prací dohlíželo podobně jako na jiné své investice formou kontrolních dní. Asanaci hradil stát.

20. července 1996

Mladá Boleslav žádala o státní dotaci na rekonstrukci druhého panelového domu v Zalužanské ulici, takzvaného „kyjeváku". Bohužel jí nebylo vyhověno v tomto případě, ani v případě střešních nástaveb na domě na náměstí Republiky, a tak muselo město hradit náklady společně se zájemci o bydlení. V domě v Zalužanské ulici, v němž dříve bydlely ruské rodiny, vzniklo 67 bytů.

22. července 1996

V Nové Telibi opět házeli kozla. Už z roku 1875 pocházejí zmínky o počátku tradice, kdy se vše špatné, co se v obci za uplynulý rok odehrálo, svede na zdejšího kozla, který je následně odsouzen k smrti. Tehdy, v roce 1875, se jednalo o skutečnou popravu kozla, který místním decimoval úrodu. O řadu let později zbyla z krvavé tradice (kozel byl odsouzen, popraven a svržen ze skály odtud „házení kozla") venkovská slavnost. V roce 1996 byl například souzen za výtluky v silnici, přeražený telefonní sloup, deště a chlad, který rybáře připravoval o úlovky, i za přívaly sněhu.

23. července 1996

Soudruh Lenin skončil ve Zbožíčku. Redaktor Pavel Petr zapátral po osudech sochy V. I. Lenina, která shlížela léta na Boleslaváky z piedestalu na Leninově náměstí, a byl úspěšný. Objevil ji v hospodě U Vrtule ve Zbožíčku na Nymbursku. V podniku nejen že našel místo boleslavský Lenin pronajatý sem z Boleslavi za jednu korunu, ale také Klement Gottwald, Gustáv Husák, Lubomír Štrougal, Josif Stalin nebo Leonid Brežněv. Hostinec se stal místem plným relikvií připomínajících minulý režim a pobyt sovětských vojsk. Dnes je však uzavřen.