Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejvýznamnějších sakrálních památek na Mladoboleslavsku. Jeho historie se začala psát už v polovině čtrnáctého století.

Jenže od té doby uběhla spousta času, který se podepsal i na stavu kostela. „Bez úhony přečkal husitské války, válku třicetiletou i jiné pohromy. Znesvěcena však byla koncem osmdesátých let minulého století," říká Jan Toman o památce, která se může pochlubit vzácnými prvky gotické architektury.

Na první pohled je vidět, že kostel potřebuje stavební zásah. Pro zhoršující se ekonomickou situaci byly do letošního roku všechny záchranné práce pozastaveny. „S pokračováním se předběžně počítá na podzim tohoto roku," věří Jan Toman.

Opraveny klenby i okenice

Práce na gotické památce začaly už před lety. V roce 2007 byla dokončena oprava klenby v sakristii a žaluziových okenic ve věži a také kompletně vyměněná podlaha v horním patře věže. O rok později následoval průzkum omítek v presbytáři. Odborníci na kamenném ostění vítězného oblouku odhalili cenné původní malby, a to deset vzácných medailonů s polopostavami svatých. Kromě toho odkryli i historické barvy svorníků a žeber klenby.

Rozsah i tempo prací jsou pochopitelně limitovány náročností i nedostatkem financí. Právě získat peníze pomáhají tradiční poutní slavnosti. Letos je to již pětadvacátý ročník. Pouť ve 13 hodin otevře kostel k prohlídce i soukromé pobožnosti. Program začne ve 13.30 hodin modlitbou a v 15 hodin bude pokračovat mší svatou, po které celebrant farnosti Mladá Boleslav Štěpán Smolen udělí přítomným novokněžské požehnání. Konec slavnostní akce je odhadnutý na 16. hodinu.

Historie kostela

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je ojedinělou památkou, která vznikla v polovině 14. století. Přestože v období baroka prošel jistými úpravami, stále se zde zachoval původní gotický presbytář, klenby, portály a další.

Bohoslužebné předměty rovněž svědčí o starobylosti soleckého kostela. Z nich zejména vyniká gotická monstrance vysoká 45 centimetrů vytvořená z pozlacené mědi, která pochází z konce 15. století, a barokní křtitelnice z roku 1775. Dominanta Solce, která přežila řadu válečných událostí, byla zpustošena v osmdesátých letech 20. století. Teprve nedávno byla zachráněna před jistou zkázou.