V Kosořicích se vypouštěl rybník. Došlo k tomu po dlouhých desetiletích. „Přesně to nevím, ale domnívám se, že se naposledy rybník vypouštěl, za účelem jeho čištění před padesáti lety,“ řekl Deníku předseda představenstva střediska 03 Březina, Antonín Chmelický.

Důvodem vypuštění bylo odstranění naplavenin a sedimentů. Takové čištění není jednoduché a rozhodně je to běh na dlouhou trať. „Rybník se vypustí a pak se musí nechat vyschnout. V současné době je tam asi čtyřicet centimetrů bahna, které musí vyschnout, než se bude moci začít rybník odbahňovat,“ komentuje situaci s Kosořickým rybníkem Antonín Chmelický.

A co ryby? Kam se z rybníku poděly, zajímalo nás. „Ryby jsou prodané, takže jsme je vypouštěním nijak nepoškodili, žádné tam už nejsou,“ vyvrací naše obavy Chmelický.

Rybník zůstane nějakou dobu bez vody. Nejméně však do konce letošního roku. Vše ale bude záležet i na počasí. „Každý rybník byl vybudován na nějaké ploše a postupem let je při každém větším dešti do vodotečí a do rybníků splavována díky erozní činnosti vody nějaká suma naplavenin,“ uvedl pro Boleslavský deník ředitel společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou Ladislav Vacek, která má Kosořický rybník ve své správě.

Podle toho jaký je reliéf okolních pozemků a jak se na nich hospodaří je tento objem menší nebo větší. Další „kouzlo“ přírody tkví v tom, že na krajích rybníků roste vegetace, která zarůstá pozvolna do plochy rybníka a rybník jako takový postupně zmenšuje.

Čím déle tento proces bez zásahu člověka trvá, tím větší pak je rozdíl mezi původní plochou a kubaturou a realitou v daném čase a tím větší objem sedimentů, tedy bahna, je nutné odstranit v době, kdy se člověk rozhodne vrátit rybník do původních hranic.

Rybníkářství Chlumec nad Cidlinou od doby svého vzniku čistí a obnovuje rybníky téměř pravidelně v každém roce. Někdy více, někdy méně, ale nepřetržitě. Tím zvyšuje objem vody zadržené v naší krajině a zlepšuje prostředí k chovu ryb, které jsou v rybnících po obnově chovány.