Dlouho diskutovaná rekonstrukce Hakenovy a Třebízského ulice ve městě se konečně rýsuje. Obě ulice již za sebou mají nejtěžší práce, které zřejmě nejvíce omezily místní obyvatelé.

„Dokončena je výměna plynovodního potrubí, elektriky a vodovodních přípojek,“ potvrdila Zdeňka Procházková, místostarostka Kosmonos. V těchto dnech vedení Kosmonos projednává výběrové řízení na firmu, která zhotoví finální práce – nový povrch komunikací. Všechny práce by měly být hotovy ještě tento rok v letních měsících. Rekonstrukce obou ulic trvá již od července loňského roku, kdy dělníci začali s pracemi, které pro město znamenají nezanedbatelnou finanční položku.

„Počítáme, že jen nový povrch ulic bude stát kolem čtrnácti milionů korun. Předešlé práce se rovněž pohybovaly v milionech a finančně se na nich podílely také Vodovody a kanalizace,“ podotkla místostarostka Kosmonos. Město všechny náklady hradí z vlastního rozpočtu. Rekonstrukce Hakenovy a Třebízského ulice si ještě bude muset vyžádat trpělivost místních obyvatel. Žádné výrazné problémy však podle slov místostarostky nebyly. „Mnoho let se o rekonstrukci těchto ulic hovořilo. Domnívám se, že lidé situaci chápou. Město rovněž svolávalo schůzky s občany, ve kterých je seznámilo s plány a postupy oprav. Lidé souhlasili a potíže nebyly,“ uvedla Zdeňka Procházková.

Po náročných opravách Hakenovy a Třebízského ulice přijdou na řadu i další místa. V tomto roce Kosmonosy počítají s tím, že dělníci zapracují také na Linhartově ulici. „Dále je také nutná oprava ulice Pod Oborou a Boleslavské ulice. Pravděpodobně ale k tomu dojde až v roce příštím,“ dodala místostarostka Kosmonos Zdeňka Procházková.