První v plánu uvedený projekt pro Mladoboleslavsko je pokračování přestavby mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy na dálnici D10. „V nadcházejícím období počítá harmonogram například se zakládáním opěr a křídel mostů přes dálnici na prstenci budoucí okružní křižovatky. V plánu jsou také práce na založení mostu přes odvodňovací zařízení na ulici Průmyslové, nebo dokončení všech přeložek sítí,“ píše ŘSD.

Rozsáhlá přestavba mimoúrovňové křižovatky začala oficiálně letos v září. V rámci zahájení prací generální ředitel ŘSD Radek Mátl zdůraznil, že úprava křižovatky je nutná s ohledem na rozvoj průmyslové zóny východně od dálnice a bude sloužit k plynulému a bezpečnému napojení celé lokality východně i západně od dálnice D10 včetně areálu Škoda Auto. 

Oficiální zahájení přestavby mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy 14. září 2023

„Dalším důvodem je stavba plánované přeložky silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice, která bude do křižovatky v budoucnu zaústěna,“ upozornil.

Zhotovitelem přestavby je společnost EUROVIA CS, která křižovatku přestavuje za nabídkovou cenu 737 milionu korun bez DPH. Uvést stavbu do provozu plánuje ŘSD v roce 2025. Bezprostředně poté chce ŘSD začít se stavbou přeložky silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice.

Frekventovaná křižovatka u Mladé Boleslavi projde v příštích měsících proměnou.
Světelná křižovatka u Řepova projde proměnou. Dostane i chytré semafory

Druhou stavbou, která figuruje plánu ŘSD na nadcházející období, je zkapacitnění křižovatky u obce Řepov. „Hlavním cílem této akce je zkapacitnění stávající průsečné světelné křižovatky silnic I/16 a místní komunikace u obce Řepov a zároveň oprava vozovky silnice I/16 v těchto místech. Celková délka upravovaného a opravovaného úseku je 360 metrů a doba pro uvedení křižovatky do provozu byla stanovena na maximálně 14 týdnů,“ uvádí ŘSD.

Zhotovitelem prací v tomto případě bude společnost SaM silnice a mosty, která provede práce za 19,41 milionů korun bez DPH.