Dagmar Červinková, vedoucí odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství Středočeského kraje uvedla, že znovuotevřením tohoto pracoviště ředitelství reagovalo nejen na podněty občanů, kteří museli složitě z Mladé Boleslavi dojíždět do Mělníka, ale i na požadavek Magistrátu města Mladá Boleslav.

„Vyřídit své záležitosti lze v rámci úředních hodin, které budou vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, a to na základě telefonického objednání na čísle 974 877 308,“ konstatovala s tím, že přijít sem mohou nejenom místní občané, ale i všichni žadatelé ze Středočeského kraje.

Činnost kontaktního místa v přízemí budovy územního odboru budou v současné době zajišťovat dva zaměstnanci. Provoz bude podle webu policie zatím zaměřen na přijímání žádostí ze strany fyzických osob, tedy na přihlášky ke zkoušce odborné způsobilost, zbrojní průkazy, udělování výjimek, žádosti o nákupní povolení, registrace a ohlášení zbraní, evropský zbrojní pas, zbrojní průvodní list, znehodnocení nebo zničení zbraní a žádosti o vydání aprobace.