Kontrakt je již v registru smluv. Stavba by podle generálního ředitele Radka Mátla měla začít v polovině srpna. „Je ještě nutné před zahájením realizace provést přeložky sítí – zejména plynu a velmi vysokého napětí. Aktuálně probíhají jednání se zhotovitelem o termínu zahájení prací a koordinaci všech těchto činností,“ řekl Mátl. Odhadovaná cena byla 730 milionů korun.

Eurovia byla s cenou až pátá v hodnocení, vyhrála ale díky podstatně kratší době výstavby: 409 dní. Nejlevnější nabídka byla za 671 milionů korun, ale na 581 dní. Doba výstavby měla v hodnocení váhu 15 procent. V soutěži bylo osm nabídek. Eurovia již staví hned vedle křižovatky most pro Škodu Auto, který propojí areál automobilky přes D10.

ŘSD má pro křižovatku již stavební povolení. „Kompletní přestavba dopravně nevyhovující MÚK zlepší plynulost a bezpečnost provozu a umožní další rozvoj území a napojení silnice I/16,“ dodal Mátl.

Okružní křižovatka nad dálnicí

Nová křižovatka je navržena jako prstencová s mimoúrovňovým převedením dálnice D10 (okružní křižovatka nad dálnicí D10). Přemostění dálnice se posune lehce severněji. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce nad stávající dálnicí D10. Celá stavba má být hotová v roce 2025.

Nejzatíženější dopravní směry jsou doplněny ve směrech pravého odbočení přímými průjezdy (by-passy). Úprava dálnice D10 začíná zhruba 830 metrů před stávající mimoúrovňovou křižovatkou a končí přibližně 830 metrů za stávající mimoúrovňovou křižovatkou. Prstenec okružní MÚK je navržen jako dvoupruhový o vnějším průměru 140 metrů. Do prstence je zaústěno celkem devět větví.

Ve směru od Prahy půjde o třípruhový vjezd. Po celou dobu výstavby bude zachován provoz jak na dálnici D10, tak i na křižovatce Kosmonosy. Demolice stávajícího nadjezdu v kilomertru 46,0 je předpokládána za úplné uzavírky dálnice. Kompletně je stavba popsána v informačním letáku. Do křižovatky bude zapojena i budoucí přeložka silnice I/16 od Jičín.

Stavba je jednou z investic, kterou stát slíbil automobilce na podporu dopravní infrastruktury v regionu v roce 2018. Tehdy ministerstvo dopravy uvádělo cenu 310 milionů korun. Úsek prochází velkou proměnou již nyní: Škoda Auto si staví svůj most přes D10, ŘSD rozšířilo dálnici ve směru na Prahu o třetí pruh.