Ředitelství silnic a dálnice ČR (ŘSD) informovalo, že právě v dělícím pásu nyní probíhá vrtání pilot pro základy mostních objektů, což má vliv na provoz. „Střední dělící pás a levý jízdní pruh v každém směru, jak na Prahu, tak na Liberec je uzavřen a doprava je vedena pravým a odstavným jízdním pruhem které jsou zúženy, v režimu 2+2. Rychlost je snížena dočasným dopravním značením na 80 km/h maximálně,“ připomíná ŘSD.

Práce však pokračují také na dalších částech křižovatky. Probíhá mimo jiné dláždění koryta potoku, který na kraji křižovatky vedle sjezdové větve od Liberce do Kosmonos. Zde rovněž dochází k budování nového a uceleného systému odvodnění. Pracuje se třeba také na výstavbě opěrné zdi.

A ŘSD připomíná, že stavební ruch neutichne ani v příštích týdnech. „V plánu je například demolice dvou stávajících propustků a výstavba nových, založení a provádění štětové stěny, pracovat se bude i na opěrách mostů, armování a bednění tubusu či betonáži,“ avizuje ŘSD.

Práce na celé mimoúrovňové křižovatce však budou pokračovat ještě více než rok. ŘSD počítá, že do plného provozu bude uvedena v létě 2025. Zhotovitelem rekonstrukce za 737 milionu korun bez DPH je společnost Eurovia CS.

Nová mimoúrovňová křižovatka je navržena jako spirálovitá turbo-okružní. Její prstenec bude mít vnější průměr 140 m a bude dvoupruhový. Zaús­těno do něj bude celkem devět větví – jednosměrná výjezdová větev na D10 na Turnov, jednosměrná vjezdová větev z D10 od Turnova, obousměrná ze silnice I/38, jednosměrná výjezdová na D10 na Prahu, jednosměrná vjezdová z D10 od Pra­hy, obousměrná z průmyslové zóny a obousměrná z přeložky silnice I/16. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce nad dálnicí D10.
Zdroj: ŘSD