Aktuálně se pracuje na výztužích opěr mostu, na nové sjezdové větvi od Liberce do Kosmonos i na nájezdové větvi od Kosmonos na Prahu. Buduje se také provizorní komunikace pro stavbu. Značný posun zaznamenaly přeložky inženýrských sítí, které jsou už takřka hotové. Nadále dochází i ke skrývce ornice.

„V následujících týdnech je v plánu betonáž opěr mostu, nebo přeložka vedení velmi vysokého napětí, což si vyžádá omezení provozu na dálnici. O přesném termínu a podrobnostech budeme motoristickou veřejnost s předstihem informovat,“ píše se na webu ŘSD.

Nová mimoúrovňová křižovatka je navržena jako spirálovitá turbo-okružní. Její prstenec bude mít vnější průměr 140 metrů a bude dvoupruhový. Zaús­těno do něj bude celkem devět větví: jednosměrná výjezdová na D10 na Turnov, jednosměrná vjezdová z D10 od Turnova, obousměrná ze silnice I/38, jednosměrná výjezdová na D10 na Prahu, jednosměrná vjezdová z D10 od Pra­hy, obousměrná z průmyslové zóny a obousměrná z přeložky silnice I/16.

Stavba mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy, leden 2024
Stavba křižovatky u Kosmonos pokračuje podle plánu. Nezastavily ji ani mrazy

„Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce nad dálnicí D10,“ připomíná ŘSD.

Zhotovitelem prací je společnost Eurovia CS, která mimoúrovňovou křižovatku přestavuje za více než 736 milionu korun bez DPH. Hotovo má být v létě příštího roku.