Ředitelství silnic a dálnic informovalo, že na každé straně dálnice bude v rámci stavby vybudováno po dvou opěrách. „Na každou z nich bude využito až 400 kubíků betonové směsi. Práce se drží harmonogramu. Vedle betonáže i nadále pokračují přeložky plynovodu, nebo vedení vysokého napětí,“ stojí ve zprávě ŘSD.

Nejintenzivněji se aktuálně pracuje podél dálnice ve směru na Prahu vpravo. Zde se mimo jiné buduje i systém odvodnění, pracuje se na nové sjezdové i nájezdové větvi. „Současnému postupu a tempu prací nahrává stabilní počasí beze srážek a bez velkých výkyvů teplot,“ píše ŘSD.

Práce si však vyžádaly omezení provozu na dálnici, které začalo o víkendu a bude pokračovat do konce března. V místě prací, tedy na 46. kilometru ve směru na Prahu, je uzavřená zpevněná krajnice a rychlost je snížena na maximálně 80 kilometrů za hodinu.

Přestavba křižovatky začala loni v září. Zhotovitelem je společnost Eurovia CS, která práce provádí za 736,85 milionu korun bez DPH. Uvést stavbu do provozu hotovou stavbu ŘSD plánuje v létě.

Nová mimoúrovňová křižovatka je navržena jako spirálovitá turbo-okružní. Její prstenec bude mít vnější průměr 140 m a bude dvoupruhový. Zaús­těno do něj bude celkem devět větví – jednosměrná výjezdová větev na D10 na Turnov, jednosměrná vjezdová větev z D10 od Turnova, obousměrná ze silnice I/38, jednosměrná výjezdová na D10 na Prahu, jednosměrná vjezdová z D10 od Pra­hy, obousměrná z průmyslové zóny a obousměrná z přeložky silnice I/16. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce nad dálnicí D10.

Zdroj: ŘSD