Největší investiční akce za dlouhá léta, totiž revitalizace centra města, se chýlí ke svému konci. Dělníci právě pracují na úpravě prostoru před zámkem. Kromě modernějšího a kvalitnějšího vzhledu je záměrem zklidnění dopravy v dané lokalitě. V zámku totiž sídlí i místní škola a děti jdoucí na výuku nebo odpoledne domů jsou v současné době ohrožovány automobilovou dopravou, a to i tou nákladní.

Více bezpečí

Šoféři mnohatunových kolosů si přes Kosmonosy krátí cestu do skladů v Bakově nad Jizerou či Mnichově Hradišti. Nově se komunikace uzpůsobí tak, aby inkriminovaným místem vůbec neprocházela. Nadto se chce vedení města domluvit se Správou a údržbou silnic a Policií ČR na omezení nákladní dopravy vůbec. To ale podle všeho půjde dost těžko – musí se proto připravit komplexní řešení, jež zamezí tomu, že se kamiony budou jen přelévat z jedné ulice do druhé a ničit jejich povrch, který je ostatně v žalostném stavu již dnes.

To starostka Zdeňka Procházková nepopírá: „Kosmonosům patří jen ulice Boleslavská. Ostatní vlastní SÚS, již město několikrát vybídlo k opravě těch nejhorších výtluků. Ty byly opravdu spraveny, ale v zimním období není trvanlivost takovýchto provizorních oprav největší,“ říká starostka s tím, že na jaře bude obnova rozbitého povrchu pokračovat.

Nové chodníky i zeleň

Město ale samozřejmě myslí nejen na motoristy, ale i na chodce. „Nyní se soustředíme na opravu a výstavbu chodníků v ulicích Debřská a Tyršova, opravovat budeme také Linhartovu nebo ulici Pod Oborou,“ dodává Procházková.

Tady je ale město závislé na dotační politice kraje – finanční prostředky hodlá čerpat z Regionálního operačního programu (ROP). Dotace – tentokrát z EU - ostatně notně pomohly i v úvodu zmiňované revitalizaci zámeckého parku a okolí. A nebyly to malé peníze. „Dotace EU činila 16 milionů, devět dodalo město z vlastní kasy,“ přibližuje financování velkolepého projektu starostka.

Ve městě je ale třeba i zeleň – i té se hodlá radnice věnovat více než doposud. Konšelé plánují novou výsadbu a příjemný volnočasový areál pro maminky s dětmi v oblasti pod koupalištěm.