O výběru zhotovitele informoval generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Eurovia vyhrála, ačkoliv byla s cenou 736,8 milionu korun podle ceny až pátá. Nabídla ale o téměř půl roku kratší dobu výstavby: 409 dní. Nejlevnější nabídka byla za 671 milionů korun, ale na 581 dní. Doba výstavby měla v hodnocení váhu 15 procent.

V soutěži bylo celkem osm nabídek. Vítězství Eurovie není úplně překvapivé. Stejná firma již v těsné blízkosti nové stavby buduje nový dálniční most pro Škodu Auto, má tak již v místě techniku a zázemí.

ŘSD má pro křižovatku již stavební povolení. „Kompletní přestavba dopravně nevyhovující MÚK zlepší plynulost a bezpečnost provozu a umožní další rozvoj území a napojení silnice I/16,“ dodal Mátl.

Budoucí podoba MÚK Kosmonosy na D10.Budoucí podoba MÚK Kosmonosy na D10.Zdroj: zdopravy.cz/ŘSD

Nová křižovatka je navržena jako prstencová s mimoúrovňovým převedením dálnice D10 (okružní křižovatka nad dálnicí D10). Přemostění dálnice se posune lehce severněji. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce nad stávající dálnicí D10. Celá stavba má být hotová v roce 2025.

Příprava pro budoucí přeložku na Jičín

Nejzatíženější dopravní směry jsou doplněny ve směrech pravého odbočení přímými průjezdy (by-passy). Úprava dálnice D10 začíná cca 830 m před stávající mimoúrovňovou křižovatkou a končí cca 830 m za stávající mimoúrovňovou křižovatkou. Prstenec okružní MÚK je navržen jako dvoupruhový o vnějším průměru 140 m. Do prstence je zaústěno celkem devět větví. Ve směru od Prahy půjde o třípruhový vjezd. Po celou dobu výstavby bude zachován provoz jak na dálnici D10, tak i na křižovatce Kosmonosy. Demolice stávajícího nadjezdu v km 46,0 je předpokládána za úplné uzavírky dálnice. Kompletně je stavba popsána v informačním letáku. Do křižovatky bude zapojena i budoucí přeložka silnice I/16 od Jičín.

Vizualizace nového křídla školního areálu ve Studentské ulici.
Podívejte se: Mnichovo Hradiště zná vítězný návrh nového křídla školního areálu

Stavba s odhadovanou cenou 730 milionů korun je jednou z investic, kterou stát slíbil automobilce na podporu dopravní infrastruktury v regionu v roce 2018. Tehdy ministerstvo dopravy uvádělo cenu 310 milionů korun. Úsek prochází velkou proměnou již nyní: Škoda Auto si staví svůj most přes D10, ŘSD rozšířilo dálnici ve směru na Prahu o třetí pruh.