Hloubení tůní přineslo nemilé překvapení, kopáči tam narazili na předměty, které připomínaly miny. „Byla přivolána policie a pyrotechnik, který konstatoval, že jde o pět rezavých nábojnic,“ řekl Ondřej Kořínek z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Klenice.

Místa k vybudování tůní nebyla vybrána náhodou, ale byla předem vytipována hydrobiologem a zoology z Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Dobrovolníci se nejdříve pustili do posekání půl hektaru luk. Posekanou třtinu následně odvezli pryč.

„Ostatní dobrovolníci hloubili na vytipovaných místech tůně. Práce to byla náročná, protože země byla z předchozích dnů nasycená vodou, a tak bylo odstraňování drnů fyzicky namáhavé. Ale to dobrovolníky neodradilo. Díky velkému nasazení se jim podařilo vyhloubit celkem sedm tůní,“ uvedla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Tůně budou sloužit nejen obojživelníkům, ale také ptákům a hmyzu. Především v horkých dnech. Překvapením byl pro dobrovolníky nález dvou zmijí obecných, které v této lokalitě ještě nebyly zachyceny.

Na Vrchbělé se vyskytují chráněné druhy rostlin. Z těch nejvzácnějších je to především silně ohrožený hořec křížatý. Krásná rostlina, která se v minulosti využívala na výrobu likéru. Dále se na místě vyskytuje nádherně zbarvená zeměžluč, řada hvozdíků a naprosto unikátní drobná kapradinka vratička měsíční.

Díky pravidelné péči a kosení luk v posledních letech se začaly objevovat druhy rostlin, které ve Vrchbělé nikdy nerostly. Jenom v letošním roce tam botanici objevili několik kriticky ohrožených druhů rostlin, některé z nich přitom patří k vymírajícím druhům – zimozelen okoličnatý, vratička heřmánkolistá, vstavač vojenský a naprosto výjimečná orchidej tořič včelonosný.

Dobrovolníci na Rečkově

Dobrovolníci pomáhali přírodě také v Rečkově, kde v rekordním čase tří hodin zvládli posekat a shrabat vzácné louky. Velkou zásluhu na tom mají místní obyvatelé, kterých přišlo pomoci sedmnáct.

Fotogalerie: Kosení louky v Rečkově

„S našimi členy jich bylo tolik, že zvládli posekat dostatečně velkou plochu, aby měly ohrožené rostliny prostor pro svou reprodukci,“ dodala Vrbová.