Město již několikrát navýšilo počet kontejnerů, v poslední době jich přibylo minimálně deset, ale ani tento krok nepomáhá. Částečnou vinu na tom nesou i místní podnikatelé.

„Bohužel velké množství odpadu je dáno tím, že kontejnery na tříděný odpad zneužívají firmy, obchody, stravovací zařízení nebo třeba podnikatelé. Ti ale nejsou zapojeni do městského systému, městu na svoz a likvidaci odpadu nepřispívají. Kontejnery na tříděný odpad tedy nesmí využívat,“ vysvětlil starosta Ondřej Lochman, který problém ohledně přeplněných hnízd (míst, kde jsou kontejnery umístěny), řešil i s dalšími obcemi, které se potýkají se stejnou situací. Při společném projednávání pak došli k závěru, že je nutné celou záležitost začít řešit, a to co nejdříve.

Jako nejrozumnější varianta řešení se pak nabízí zcela změnit systém odpadového hospodářství, a to tak, že by každá domácnost měla doma vlastní nádobu na plasty a papír. Pokud by se do systému zapojilo více obcí, byla by větší šance na získání dotace na pořízení kontejnerů.

Princip nového odpadového hospodářství, do něhož by se město rádo zapojilo, pak na posledním zastupitelstvu přiblížil Tomáš Hlavenka, který pracuje ve firmě zabývající se touto problematikou.

„Stát se snaží motivovat lidi k třídění odpadu, ale současný systém je dlouhodobě nevyhovující a demotivující. Pokud chcete třídit, musíte doma odpad nejdříve uložit do pytlů a následně ho odnést na separační hnízdo, které je ale většinou přeplněné,“ vysvětluje Hlavenka s tím, že právě nádoby na tříděný odpad v domácnostech by tento problém mohly vyřešit.

Aby se ale Hradiště mohlo do systému zapojit, je nutné, aby vstoupilo do dobrovolného svazku obcí. „Určitě je pak větší šance uspět se žádostí o dotaci na ony nádoby. Je mnohem efektivnější, když žádá víc obcí najednou,“ upřesnil Hlavenka s tím, že výhodou je i to, že obce zapojené do svazku, si nádoby mezi sebou mohou různě půjčovat.

Výhoda vstupu do svazku obcí ale spočívá i v lepší pozici pro vyjednávání s ČEZem. „Zhruba do sedmi let dojde ke zrušení skládek a odpady budou hromadně spalovány. Bude tedy zapotřebí vybudovat spalovnu nebo elektrárnu, na což bychom mohli získat grant. ČEZ ale jasně řekl, že vyjednávat bude jen s velkými městy nebo svazky,“ upřesnil starosta Lochman.