Třináctá až patnáctá hodina ve všední dny znamená zejména pro řidiče, ale i chodce, v Mladé Boleslavi pořádnou dávku nervů. Ulice města jsou zacpané auty, u křižovatek se tvoří kolony a chodci se proplétají mezi automobily.

Lidé v Mladé Boleslavi mají totiž mnohem více aut než lidé v jiných městech. Jezdí zde na dva tisíce služebních vozidel firmy Škoda a dodavatelských firem. Navíc v době střídání směn v automobilce a dodavatelských firmách přijíždí do města tisíce zaměstnanců auty. Je tu také silná nákladní doprava.
Tomu lze asi jen těžko zabránit, ale existuje řešení, jak v dopravě v ulicích města ulevit. Jmenuje se Severovýchodní tangenta – tedy silnice, která by vedla od křižovatky s třídou V. Klementa (mezi Bondy centrem a Škoda Auto Muzeem) kolem areálu automobilky a vyústila by vedle hypermarketu Interspar, kde by se napojila na kruhovou křižovatku v těsné blízkosti nákupní zóny a rychlostní silnice R10, odkud mohou řidiči pokračovat směrem na Prahu a Liberec.

Jediné, na co se dosud čekalo, bylo rozhodnutí státu, který bude stavbu financovat. A právě v minulých dnech vláda ČR rozhodla, že peníze uvolní. Velkou zásluhu na tom má automobilka Škoda Auto, která zažádala o podporu do infrastruktury v místech, kde podniká. Vláda schválila balík ve výši 1,4 miliardy korun. Tyto peníze firma využije na stavby a opravy silnic v oblastech, kde má továrny.

Právě investice do silnic jsou důležité také pro Škodu Auto ve Vrchlabí, kde se rozhoduje o udělení mandátu pro výrobu vozu UP!

„Jsme rádi, že se vláda rozhodla tuto nepříznivou situaci v kraji vyřešit, a podpořila tím i zajištění budoucnosti závodu ve Vrchlabí,“ uvedl ředitel útvaru vnějších vztahů Škody Auto Radek Špicar.

A velmi dobrá zpráva to je i pro město Mladá Boleslav. To totiž společně s firmou žádalo o peníze na stavbu zmíněné Severovýchodní tangenty. „Jakmile jsme se dozvěděli o schválení investic, začali jsme s přípravou. Již žádáme o vydání územního rozhodnutí na tuto zhruba dvoukilometrovou komunikaci, která by měla výrazně odlehčit centru města,“ řekl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.

Na stavbu silnice v Boleslavi je z celkové sumy určeno 300 milionů korun. „Řeší se ještě některé pozemky na této trase a bude teď vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové a realizační dokumentace. Vlastního dodavatele stavby bude vybírat Středočeský kraj ve spolupráci s městem,“ upřesnil Nwelati.

Vedení města také hodlá ještě jednat s ministrem dopravy o možnosti, aby součástí státní investice byly i chodníky a veřejné osvětlení kolem této chystané komunikace. V opačném případě by tyto náklady muselo nést město.

Záležet bude také na tom, jestli se v brzké době podaří včas získat všechny nutné pozemky.

Podle náměstka primátora Adolfa Beznosky by v případě úspěšného dokončení všech jednání mělo mít město všechny potřebné pozemky do konce roku a mohla by tak začít stavba, která by měla trvat nejdéle 16 měsíců. Tangenta se připravuje jako dvouproudová komunikace, ale bude postavena tak, aby se mohla případně v budoucnu rozšířit.

Mezi další projekty, na kterých by Mladá Boleslav chtěla spolupracovat v dalších letech s automobilkou, je vybudování nového mostu přes Jizeru do Čejetic a zároveň úprava Ptácké ulice a dalších přístupových komunikací do této oblasti, kde také automobilka nyní rozšiřuje své vývojové centrum.