Problematiku toho, že se komise a výbory aktuálně nescházejí, otevřeli představitelé města na posledním předprázdninovém zasedání zastupitelstva ve chvíli, kdy došlo na schvalování materiálů, které podle jejich mínění měly nejprve projít finanční komisí. „Nelíbí se mi, že dostaneme důležité dokumenty na stůl až v den jednání. Mělo by to procházet finanční komisí, aby na vše bylo více času,“ upozornil opoziční zastupitel Karel Skála (KSČM).

Podle zastupitele Tomáš Suchého (KSČM) se měla hledat alternativa. „Když schůzky nemohou probíhat na magistrátu, můžeme se scházet na jiném místě,“ zmínil Suchý.

Zároveň připomněl, že výbory měly možnost hlasování formou mailů. „Je to dobré, ale osobní komunikace chybí. Naposledy se výbory a komise sešly v březnu. To je už výsměch,“ rozohnil se Suchý, který je prý ochoten funkci vykonávat i o prázdninách, kdy obvykle mají zastupitelé, komise a výbory volno.

To se mu pravděpodobně brzy vyplní. Podle mluvčí magistrátu Šárky Charouskové se totiž situace už brzy změní. Od 1. července se budou moci výbory a komise opětovně scházet. „Jednalo se skutečně o bezpečnostní opatření v souvislosti se snahou snížit možné riziko nákazy, nicméně vše mohlo probíhat online či telefonicky,“ vysvětlila Charousková a zdůraznila, že chod města zrovna toto nijak neovlivňuje, protože komise jsou pouze poradním orgánem Rady města. A města se navíc sama mohou rozhodnout, jestli komisi chtějí.

Jiná situace už je s výbory. Ze zákona musí existovat výbor finanční a kontrolní. „Ale opět jsou to jen poradní orgány, v tomto případě zastupitelstva, nemají žádné rozhodovací pravomoci,“ doplnila Charousková.

Jednání výborů rovněž mohou probíhat online, je to zcela v jejich režii. Od července se také jejich členové mohou scházet osobně.
Nastalou situaci ve městě hodnotil i zastupitel Jan Neuman (ODS), který předsedá Výboru pro spolupráci s živnostníky a malými podnikateli. Jako problém to, že se nekonala osobní jednání, nevnímá. „Práci výboru zvládám úplně v pořádku on-line. Po celou dobu korona krize jsme byli v kontaktu,“ zdůraznil a doplnil, že v případě, kdy by měl výbor cokoli k řešení, je schopen všechno bez problémů odhlasovat.