Dnes od 18. hodin se v sále Radnice v Bakově nad Jizerou znovu sejdou místní zastupitelé. A program jednání je tradičně bohatý, má totiž 24 bodů.

Diskutovat se bude například návrhu na rozdělení dotací zájmovým a sportovním organizacím ve městě na rok 2012. Hovořit se také bude o výběru poplatků za odložení odpadu ve sběrném středisku Pod Vápeníkovými či o dopravě ve městě. Konkrétně půjde o silnici druhé třídy číslo 276, která městem prochází.

V neposlední řadě přijde na řadu i dendrologický průzkum vánočního smrku na Mírovém náměstí. Slovo dostanou i dorazivší občané.